eInclusion

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Logotypy: Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herb Powiatu Mrągowskiego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

W ramach projektu 30 gospodarstw domowych z terenu powiatu mrągowskiego otrzymało sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz wsparcie w postaci szkolenia z obsługi komputera i poruszania się po sieci Internet.

W ramach projektu doposażonych zostało także 5 pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez powiat, do których trafił sprzęt komputerowy i multimedialny.

 

http://einclusion.powiat.mragowo.pl/