Dziś w szkole, jutro w firmie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 października 2012 r. rozpoczęła się w mrągowskich szkołach zawodowych realizacja projektu pn. "Dziś w szkole, jutro w firmie" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem projektu jest olsztyńska firma Nu Media Elżbieta Jażdżewska, a partnerem projektu Powiat Mrągowski.

Logo projektu

 Projekt potrwa do 30 września 2014 r. 

Poniżej przedstawiony został zakres realizacji projektu. We wszelkich sprawach dotyczących projektu uczniowie i uczennice mogą zwracać się do opiekunów szkolnych.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie - opiekun szkolny – Waldemar Cybul

 1. Zajęcia kompetencyjne po 25 godzin – język polski, wos, geografia, historia, język niemiecki, mechanika, gastronomia.
 2. Kursy – elektryk SEP do 1kV, prawo jazdy kat. B i kat. C, kierowca wózków jezdniowych, kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kombajnisty, operatora kosiarek.
 3. Wycieczki dydaktyczne i przedmiotowe prezentujące najnowsze trendy i techniki w danej dziedzinie.
 4. Konkursy Międzyszkolne – Kulinarny i Gastronomiczno-Językowy.
 5. 44 staże u pracodawców.

Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie – opiekun szkolny – Agnieszka Pytel

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 25 godzin – język angielski.
 2. Zajęcia kompetencyjne po 25 godzin – wiedza o żywieniu, język angielski, logistyka, język angielski zawodowy - logistyka i turystyka, gastronomia, historia, hotelarstwo, kelnerstwo i barmaństwo oraz warsztaty gastronomiczne z ekspertami kulinarnymi.
 3. Kursy – prawo jazdy kat. B i kat. C, kierowca wózków jezdniowych, obsługa kas fiskalnych.
 4. Wycieczki dydaktyczne i przedmiotowe prezentujące najnowsze trendy i techniki w danej dziedzinie.
 5. Konkursy Ogólnopolskie – Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Olimpiada Logistyczna.
 6. 40 staży u pracodawców.

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie – opiekun szkolny – Agnieszka Pytel

 1. Zajęcia warsztatowe – garncarstwo, kuchnia regionalna i nadruk na koszulkach

Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej – siedziba w Bursie Międzyszkolnej

Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem nt. równości szans i przełamywania stereotypów w postrzeganiu ról społecznych, organizacja spotkań u pracodawców, wyjazdy na targi pracy, organizacja Targów Edukacyjno-Zawodowych

Mrągowskie Centrum Kształcenia - Pracownia Nowych Technologii Wytwarzania

Modernizacja obecnej pracowni spawalniczej z doposażeniem w nowoczesne urządzenia dydaktyczne oraz przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG.