Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

             na sprzedaż mienia ruchomego

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.2018 r. do godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65
  2. Minimalna cena SPRZEDAŻY podana jest w punkcie 1.
  3. Warunkiem dopuszczenia do sprzedaży jest :
  4. Złożenie pisemnej oferty na zakup sprzętu w terminie podanym w punkcie 2.
  5. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem sprzedaż mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65

13 grudnia 2018

Paweł Szczygłowski


Czytaj więcej o: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

uprzejmie informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski.  

SSE obejmowały 14 wydzielonych administracyjnie obszarów i tylko na ich terenie można było otrzymać preferencyjne warunki dla inwestycji. Oznaczało to, że firmy zainteresowane rozwojem swojego biznesu miały do dyspozycji zaledwie 0,08 % powierzchni kraju. Ograniczenia terytorialne zniechęcały lub eliminowały wiele firm z możliwości inwestowania. To z kolei przekładało się na nierówny rozwój Polski.

12 grudnia 2018

Magdalena Szulc - Departament Infrastruktury Strefy Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


Czytaj więcej o: Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2019 r., wybrano ofertę organizacji:

12 grudnia 2018

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Mistrzostwa Półfinału III W-M SZS W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI

Przejdź do - Mistrzostwa Półfinału III W-M SZS  W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT  IGRZYSKA DZIECI

                                          

 

                   Mistrzostwa Półfinału III W-M SZS

                     W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

                                IGRZYSKA DZIECI

                            10.12.2018 r., Mikołajki

 

 WYNIKI:

 

SP Rozogi – SP nr 3 Olecko                                 4:12

SP Mikołajki – SP Rozogi                                     6:10

SP Mikołajki – SP nr 3 Olecko                            4:23

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

                                                           

I miejsce                               Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku

II miejsce                              Szkoła Podstawowa w Rozogach

III miejsce                             Szkoła Podstawowa w Mikołajkach

 

                   Mistrzostwa Półfinału III W-M SZS

                   W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

                             IGRZYSKA DZIECI

                         10.12.2018 r., Mikołajki

 

                  WYNIKI:

 

SP Rozogi – SP nr 3 Olecko                                 4:12

SP Mikołajki – SP Rozogi                                     6:10

SP Mikołajki – SP nr 3 Olecko                            4:23

 

          KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

                                                           

I miejsce                               Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku

II miejsce                              Szkoła Podstawowa w Rozogach

III miejsce                             Szkoła Podstawowa w Mikołajkach

11 grudnia 2018

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Półfinału III W-M SZS W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA DZIECI

Uroczystości mrągowskiego Klubu HDK w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

04 grudnia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.Do Turnieju o Puchar Starosty Mrągowskiego zgłosiło się osiem szkół podstawowych z Powiatu Mrągowskiego.Uczniowie walczyli o możliwość startu w rozgrywkach wyższego szczebla. Zwycięzca otrzymał nagrodę – voucher na paintball i mega piłkarzyki, ufundowaną przez firmę Quady-Mragowo.

Mistrzem została Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie, na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Pieckach  natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mikołajkach.

7 grudnia 2018

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Szanowni Państwo,

uprzejmie, informuję, iż dnia 1 marca 2018 r. została uchwalona znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r.

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych zaleceń FATF (The Financial Action Task Force), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uwzględnia również doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.), zwana dalej: uchyloną ustawą.

7 grudnia 2018

Paweł Romaniuk, Agnieszka Kęsik


Czytaj więcej o: STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Przejdź do - Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS  PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

                                         

 

                                               WYNIKI:

 

Szkoła Podstawowa w Mikołajkach - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mragowie   10:24

Szkoła Podstawowa w Mikołajkach – Gimnazjum w Rozogach                             11:8

Gimnazjum w Rozogach - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mragowie                         4:26

                                 KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

                                                           

 I miejsce         Szkoła Podstawowa nr 4 w Mragowie

II miejsce        Szkoła Podstawowa w Mikołajkach     

III miejsce       Gimnazjum w Rozogach

29 listopada 2018

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na realizację zadania:„Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53” wpisanym do rejestru zabytków”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986) informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, 10-554 Olsztyn, Ul. T. Kościuszki 95/4

z ceną brutto: 6 000,- zł  (słownie: sześć tysięcy złotych)

29 listopada 2018

Agnieszka Dalecka - PCPR w Mrągowie


Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

KOMUNIKAT

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 800 165 320, można uzyskać informacje o formach pomocy dla osób bezdomnych, lokalizacji  najbliższych schronisk, jadłodajni, ogrzewalni czy placówek pomocy medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

28 listopada 2018

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT