Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Cykl spotkań skierowanych do seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR organizuje cykl spotkań skierowanych do seniorów.

W zakresie powyższego cyklu, w dniu  23 czerwca 2022 roku, odbędzie się webinarium pt. "Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych".

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78000&p_id=18. Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Program szkolenia.

W II półroczu 2022 roku zaplanowane jest kolejne webinarium z cyklu spotkań skierowanych do Seniorów.

26 maja 2022

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Czytaj więcej o: Cykl spotkań skierowanych do seniorów

26 maja DZIEŃ MATKI

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

Tylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W trwającym od 28 lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tys. osób, które ubiegają się o ponad 618 mln zł pomocy.

Wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

25 maja 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

Bezzwrotna premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

25 maja 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Bezzwrotna premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Konkurs „Bitwa Regionów”

Przejdź do - Konkurs „Bitwa Regionów”

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie www.bitwaregionow.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2022 r.

25 maja 2022

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs „Bitwa Regionów”

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3. 11. 2020 r.

25 maja 2022


Czytaj więcej o: Sprawozdanie

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 26-04-2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie  Umowy o wartości  59 800,14 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Pcnet Grześkiewicz Zaliński Spółka Jawna,
10-350 Olsztyn,
Żeromskiego 5/2a.

25 maja 2022


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 06-05-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*) o wartości 2.500,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Wasilewski,
11-700 Mrągowo,
ul. Wolności 26A.

25 maja 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”

Psychologiczne badanie naukowe

Nazywam się Aleksander Smyrek, jestem studentem V roku psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach, portalach, fanpage'ach na social mediach linku do mojego badania naukowego. Badanie to jest częścią mojej pracy magisterskiej, a dotyczy poziomu odczuwanego stresu oraz czynników wpływających na jego wartość. Zarówno badanie, jak i moja praca, mają potencjał rozwojowy. Wyniki badania mogą w przyszłości posłużyć jako baza do rozwoju badań nad trenowaniem, ćwiczeniem i wzmacnianiem ludzkiej odporności na stres (prędkości powrotu do równowagi psychicznej po narażeniu na bodziec stresowy).

25 maja 2022

Aleksander Smyrek SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu


Czytaj więcej o: Psychologiczne badanie naukowe