Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Przejdź do - TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

W dniu  6 marca 2020 r. od godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie odbędą się TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRAGOWSKIEGO

Organizatorem targów jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie. W planowanym wydarzeniu udział wezmą: pracodawcy, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, służby mundurowe, instytucje rynku pracy.

6 marca 2020

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

INFORMACJA INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku, w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których podmiot jest podmiotem dominującym.

Wyniki kontroli przedstawione zostały według działań Oddziałów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

25 lutego 2020

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Janusz Dzisko


Czytaj więcej o: Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

21 lutego 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Dzień Myśli Braterskiej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o ogłoszeniu w 2020 roku Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków trwa od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., a rozstrzygnięcie nastąpi do 15 maja 2020 r.

18 lutego 2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się materiały informujące oraz dotyczące m.in. możliwych form wsparcia finansowego, pozyskania środków finansowych.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Przejdź do - Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur . Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Platforma ma ułatwić również nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05.02.2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych, działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, ogłaszam nabór do Rady Społecznej na zasadach opisanych w §7 wymienionego Rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie przedstawicieli organizacji do składu Rady w terminie do 28 lutego 2020 r.

17 lutego 2020

Grzegorz Klimach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

KOMUNIKAT

komunikat

17 lutego 2020

Prezes Zarządu - Brygida Schlueter-Górska


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT