Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Bazarek WMODR

Na wiosnę handel kwitnie!

W nurcie nowych technologii WMODR powołał do życia platformę sprzedażową – wirtualny Bazarek, aby zapewnić ciągłość pracy lokalnym przedsiębiorcom, których codzienna działalność została ograniczona przez pandemię COVID-19. Wielu z producentów warzyw i owoców ma dziś ograniczony zbyt swoich produktów z powodu zamknięcia targowisk oraz innych miejsc, do których dostarczali swoje produkty np. barów, restauracji czy stołówek.

Narzędziem wspomagającym sprzedaż i dotarcie do konsumentów jest platforma FB ośrodka, na której udostępnionych zostało 19  powiatowych grup dyskusyjnych „Bazarek WMODR”. Producenci nieodpłatnie zamieszczają tam swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, a kupujący zgłaszają chęć kupna określonego asortymentu.

30 kwietnia 2020

W-MODR z siedzibą w Olsztynie


Czytaj więcej o: Bazarek WMODR

Wyzwania i zagrożenia związane z wykonywaniem pracy zdalnej

Przejdź do - Wyzwania i zagrożenia związane z wykonywaniem pracy zdalnej

Państwowy Instytut Badawczy NASK przy współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europol-u prowadzą kampanię na temat wyzwań i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

30 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Wyzwania i zagrożenia związane z wykonywaniem pracy zdalnej

ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono 75 mln zł.

29 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł.
ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

28 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

PODZIĘKOWANIA

Ogromne podziękowania dla:

 • Burmistrza Miasta Mrągowo,
 • Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 • Starosty Powiatu Mrągowskiego,
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie,
 • Państwa Doroty i Józefa Milewskich – rodzicom podopiecznego,
 • Państwa Doroty i Mirosława Kalińskich,
 • Pana Jarosława Wierzchowskiego,
 • Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych „AMICUS” w Mrągowie,
 • Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Poczcie Polskiej S.A. w Olsztynie,
 • Państwa Barbary i Kazimierza Korwek
 • Indykpol w Olsztynie
 • Fundacji Banku Żywności w Olsztynie

- darczyńców wspomagających Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie poprzez przekazanie środków ochrony osobistej w celu wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego personelu oraz mieszkańców DPS.

28 kwietnia 2020

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


Czytaj więcej o: PODZIĘKOWANIA

Platforma Nauczeni.pl i akcja charytatywna #UczęDlaBohaterów

Platforma Nauczeni.pl, oferuje dostęp do ponad 600 zweryfikowanych nauczycieli i przeprowadzenie lekcji bezpośrednio na platformie w formule "one-on-one" między nauczycielem i uczniem w trybie 100% online. W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni platforma zachęca Partnerów do współpracy w akcji #UczęDlaBohtaterów i umożliwienia otrzymania darmowych lekcji na Nauczeni.pl dzieciom osób najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa – to jest dzieci pracowników szpitali i obrony terytorialnej.

24 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Platforma Nauczeni.pl i akcja charytatywna #UczęDlaBohaterów

Nowe wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Starosta Mrągowski, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju zawartymi w piśmie z dnia 27 marca 2020 roku informuje, że w sprawach należących do Wydziału Architektoniczo-Budowlanego istnieje możliwość składania wszelkich podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów na adres: sekretariat@powiat.mragowo.pl

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 ze zm.) w terminie 14 dni po zakończeniu stanu epidemii.

24 kwietnia 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: Nowe wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

baner

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ma na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. niszczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Istotne jest, aby polskie społeczeństwo zarozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

23 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

Rządowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Mrągowska Państwowa Szkoła Muzyczna ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021