Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko informatyka w Wydziale Organizacji Kadr w Starostwie Powiatowym w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A 11-730 Mrągowo. 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2022, poz.530) Starosta Mrągowski informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacji i Kadr w Starostwie Powiatowym w Mrągowie został wybrany kandydat – Pan Paweł Bałdyga zam. Mrągowo.

28 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja

Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.
Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania  się z obowiązków wynikających z ustawy RODO.

28 listopada 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Uczeń I LO Mistrzem Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym

Przejdź do - Uczeń I LO Mistrzem Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym

W dniach 18/20 listopada 2022r. w Koszalinie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach stylu wolnym. W zawodach tych startował zawodnik LUKS Marcinkowo i uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie Ksawier Skol. Start w mistrzostwach zakończył się ogromnym sukcesem, Ksawier okazał się najlepszy w swojej kategorii 85 kg i zdobył tytuł Mistrza Polski.
Gratulujemy!

28 listopada 2022

Dyrektor I LO w Mrągowie - Jan Parda


Czytaj więcej o: Uczeń I LO Mistrzem Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym

TV Powiatu Mrągowskiego

Zapraszamy do wyświetleń materiału filmowego „Przyszłość w polskim mundurze” zrealizowanego na okoliczność otwarcia strzelnicy, a także ślubowania kadetów oddziału przygotowania wojskowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Link do filmu: https://www.facebook.com/TelewizjaKopernik/videos/447320537605882 

24 listopada 2022


Czytaj więcej o: TV Powiatu Mrągowskiego

Termin na złożenie wniosku o DODATEK WĘGLOWY dla Podmiotów Wrażliwych

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż w dniu 30 listopada 2022 r. upływa termin złożenia wniosku przez tzw. Podmioty Wrażliwe (do których na mocy ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U z 19.09.2022r poz. 1967) ustawodawca zaliczył między innymi: jednostki objęte systemem oświaty, jednostki pomocy społecznej, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, OSP, jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe i wiele innych). Przypominamy, iż zgodnie z art 6 ust.1 ustawy podmioty te mogą złożyć oświadczenia w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

22 listopada 2022


Czytaj więcej o: Termin na złożenie wniosku o DODATEK WĘGLOWY dla Podmiotów Wrażliwych

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Przejdź do - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Ostatnia sesja Rady Powiatu w Mrągowie miała uroczysty charakter. Z racji przypadających od 22 do 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowano mieszkańców powiatu mrągowskiego, którzy zaangażowani są w ideę krwiodawstwa. Za ofiarność i serce Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala, a także Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Mrągowie Pan Paweł Długoborski wręczyli odznaczenia, przyznane dawcom przez Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 

22 listopada 2022


Czytaj więcej o: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Wyniki konkursu plastycznego pt: „Drzewo – strażnik czystości powietrza”

Przejdź do - Wyniki konkursu plastycznego pt: „Drzewo – strażnik czystości powietrza”

W dniu 15.11.2022r. została powołana Komisja Konkursowa rozstrzygająca konkurs plastyczny pt: „Drzewo- strażnik czystości powietrza”.

W składzie Komisji Konkursowej zasiedli:
- Inspektor Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mrągowie- Beata Woźniak,
- Inspektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie- Anna Świder. 

22 listopada 2022

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Czytaj więcej o: Wyniki konkursu plastycznego pt: „Drzewo – strażnik czystości powietrza”

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Wicestarosta uhonorowany medalem „Przyjaciel Sorkwit"

Przejdź do - Wicestarosta uhonorowany medalem „Przyjaciel Sorkwit"

Podczas Otwarcia Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Sorkwitach w dniu 19 listopada 2022 roku Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski wręczył Wicestaroście Mrągowskiemu Panu Sławomirowi Prusaczykowi medal potwierdzający uznanie dla „Przyjaciela Sorkwit”.

21 listopada 2022


Czytaj więcej o: Wicestarosta uhonorowany medalem „Przyjaciel Sorkwit"