Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

6 września 2019

Paweł Langowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie


Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

herb powiatu

 
Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie w związku z nieodbytą XIV sesją Rady Powiatu w Mrągowie zwołaną na dzień 5.09.2019r. na godz. 15.30.

6 września 2019


Czytaj więcej o: Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie  Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

 
Troje nauczycieli powiatowych szkół, którzy w sesji letniej zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymało w dniu 28 sierpnia 2019 r. Akty nadania stopnia awansu zawodowego.

3 września 2019

Oprac. Jolanta. Malajkat


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Życzenia

Oświadczenie

W związku z niepodjęciem w dniu 27.08.2019 r. przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian budżetu powiatu na 2019r. Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że brak zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego” czyli termomodernizacji obiektów oświatowych I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła Zawodowa) spowoduje brak instalacji elektrycznej w remontowanych salach i pracowniach dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenia te nie będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym do czasu wykonania nowej instalacji elektrycznej. Wyłączenie tych pomieszczeń z funkcjonowania szkoły sprawi ogromne trudności organizacyjne i dydaktyczne.

 

Wicestarosta

(-) Paweł Długoborski

29 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej informuję, że w dniu 1 września 2019 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu jej upamiętnienia.

29 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Oświadczenie

W związku z niepodjęciem w dniu 27.08.2019 r. przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian budżetu powiatu na 2019r. Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że brak zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego" czyli termomodernizacji obiektów oświatowych I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła Zawodowa) spowoduje brak instalacji elektrycznej w remontowanych salach i pracowniach dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenia te nie będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym do czasu wykonania nowej instalacji elektrycznej. Wyłączenie tych pomieszczeń z funkcjonowania szkoły sprawi ogromne trudności organizacyjne i dydaktyczne.

Wicestarosta                                                     

(-) Paweł Długoborski                                            

28 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie

Informacja dotycząca sposobu umawiania wizyty w Punktach NPP i NPO

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

21 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca sposobu umawiania wizyty w Punktach NPP i NPO

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Przejdź do - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

W dniu 14 sierpnia br. w  miejscowości Zełwągi w obecności Starosty Mrągowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mikołajki został sporządzony protokół z przekazania terenu budowy dla Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie. Prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497” zostaną rozpoczęte we wrześniu. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja przyszłego roku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad  5 mln zł, z czego ok 50% zostanie dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych. Pozostały koszt realizacji zadania po połowie pokryją Powiat Mrągowski oraz Miasto i Gmina Mikołajki.

20 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Święto Wojska Polskiego w Mrągowie

Przejdź do - Święto Wojska Polskiego w Mrągowie

W dniu 15 sierpnia 2019 r. w Mrągowie przy obelisku na cześć żołnierzy Garnizonu Mrągowo odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które zorganizował Zarząd Tradycji Wojska Polskiego.

W uroczystości udział wzięli Żołnierze Wojska Polskiego, władze samorządowe
i mieszkańcy miasta Mrągowa.

Złożenia uroczyste kwiatów przy pomniku dokonali Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala z Wice Starostą Panem Pawłem Długoborskim.

20 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Święto Wojska Polskiego w Mrągowie