Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

Przejdź do - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

W dniu 10 września 2019r. w Mrągowie zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi. Planowany termin realizacji projektu: 2019-2020.

 

11 września 2019


Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

Rekrutacja do Projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej" w ramach edycji 2 dla UCZNIÓW

W związku z realizacją projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczennice i uczniów ZS nr 2 w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

10 września 2019


Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej" w ramach edycji 2 dla UCZNIÓW

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II

W dniu 5 września w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w obecności wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019. Z ramienia Powiatu Mrągowskiego umowę podpisał wicestarosta Paweł Długoborski, członek zarządu Grzegorz Maksymow oraz skarbnik powiatu Stanisław Woźniczak. 

10 września 2019


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II

Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

6 września 2019

Paweł Langowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie


Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

herb powiatu

 
Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie w związku z nieodbytą XIV sesją Rady Powiatu w Mrągowie zwołaną na dzień 5.09.2019r. na godz. 15.30.

6 września 2019


Czytaj więcej o: Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie  Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

 
Troje nauczycieli powiatowych szkół, którzy w sesji letniej zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymało w dniu 28 sierpnia 2019 r. Akty nadania stopnia awansu zawodowego.

3 września 2019

Oprac. Jolanta. Malajkat


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Życzenia

Oświadczenie

W związku z niepodjęciem w dniu 27.08.2019 r. przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian budżetu powiatu na 2019r. Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że brak zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego” czyli termomodernizacji obiektów oświatowych I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła Zawodowa) spowoduje brak instalacji elektrycznej w remontowanych salach i pracowniach dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenia te nie będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym do czasu wykonania nowej instalacji elektrycznej. Wyłączenie tych pomieszczeń z funkcjonowania szkoły sprawi ogromne trudności organizacyjne i dydaktyczne.

 

Wicestarosta

(-) Paweł Długoborski

29 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej informuję, że w dniu 1 września 2019 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu jej upamiętnienia.

29 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Oświadczenie

W związku z niepodjęciem w dniu 27.08.2019 r. przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian budżetu powiatu na 2019r. Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że brak zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego" czyli termomodernizacji obiektów oświatowych I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła Zawodowa) spowoduje brak instalacji elektrycznej w remontowanych salach i pracowniach dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenia te nie będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym do czasu wykonania nowej instalacji elektrycznej. Wyłączenie tych pomieszczeń z funkcjonowania szkoły sprawi ogromne trudności organizacyjne i dydaktyczne.

Wicestarosta                                                     

(-) Paweł Długoborski                                            

28 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie