Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

12 marca 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. W 2024 roku, konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”,
  2. „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.

Ostateczny termin składania prac upływa 26 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

8 marca 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

IX Europejski Kongres Samorządów

Przejdź do - IX Europejski Kongres Samorządów

W dniach 4-5 marca 2024 r. w Mikołajkach odbył się IX Europejski Kongres Samorządów. Powiat Mrągowski reprezentowała Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala. Na forum poruszane były tematy związane z wyzwaniami z jakimi w ostatnich latach i obecnie mierzą się samorządy w obliczu pandemii, wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego.

6 marca 2024


Czytaj więcej o: IX Europejski Kongres Samorządów

Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) u ptaków dzikich.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10 i 11 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 60 lit. b, art. 64 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

5 marca 2024

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

INFORMACJA

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 15-02-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

29 lutego 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Ostatnia szansa na dołączenie do Pucharu Tymbarku!

Już tylko do 6 marca można zgłaszać drużyny do największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci – Pucharu Tymbarku. Na zwycięzców czekają niezwykłe nagrody – finał na PGE Narodowym, uczestnictwo w meczu reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą narodową. Drużyny mogą zgłaszać zarówno nauczyciele wychowania fizycznego czy edukacji wczesnoszkolnej, jak i rodzice.

puchar tymbarku

29 lutego 2024

Polski Związek Piłki Nożnej


Czytaj więcej o: Ostatnia szansa na dołączenie do Pucharu Tymbarku!

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczeniaŻołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

28 lutego 2024

Zastępca Kierownika Grupy Operacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ćwiczenia DRAGON-24

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dragon-24--najwazniejszy-sprawdzian-taktyczny

27 lutego 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zaproszenie

Zaproszenie

27 lutego 2024

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, Stowarzyszenie Freunde Masurens


Czytaj więcej o: Zaproszenie

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i ABCsenior.com zapraszają wszystkich do wypełnienia krótkiej ankiety o potrzebach edukacyjnych

Akademia ABCsenior.com przyczynia się do poprawy jakości życia seniorów poprzez organizowanie kursów on-line. Uczestniczą w nich tysiące osób starszych oraz grupy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów i innych organizacji z całej Polski.

Dedykowana jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

27 lutego 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i ABCsenior.com zapraszają wszystkich do wypełnienia krótkiej ankiety o potrzebach edukacyjnych