Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Podsumowanie Rządowego Pragramu "KLUB" 2020

Przejdź do - Podsumowanie Rządowego Pragramu "KLUB" 2020

26 czerwca br. Stadion Miejski w Mrągowie odwiedziły Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz Senator Małgorzata Kopiczko. Spotkanie miało na celu podsumowanie tegorocznej edycji Rządowego Programu „KLUB” oraz ministerialnego wsparcia rozwoju infrastruktury sportowej w naszym województwie. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala, Wicestarosta Sławomir Prusaczyk, Burmistrz Miasta Mrągowo Stanisław Bułajewski oraz beneficjenci projektu. 

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Podsumowanie Rządowego Pragramu "KLUB" 2020

ARiMR: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji. 

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

26 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Przejdź do - Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka Rogala wraz z Wicestarostą Sławomirem Prusaczykiem w dniu 26 czerwca 2020 r. przekazali dyrektorom mrągowskich szkół ponadpodstawowych sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .

26 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych dla Powiatu Mrągowskiego

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

ARiMR: Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

25 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

WFOŚiGW - oferta dotycząca możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska w ramach programów „Czyste powietrze”, „Moja woda” oraz „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań. Szczegóły dotyczące oferty znajdą Państwo w załącznikach.

W przypadku potrzeby konsultacji merytorycznych w zakresie przygotowania projektów możecie Państwo skorzystać ze wsparcia ekspertów WFOŚiGW w Olsztynie zaangażowanych w projekt doradztwa energetycznego realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerami telefonu: 89/ 522 – 02 – 79/ 78/ 08/ 05. 

24 czerwca 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Czytaj więcej o: WFOŚiGW - oferta dotycząca możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Projekt "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur"

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest realizatorem projektu "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

23 czerwca 2020

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia


Czytaj więcej o: Projekt "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur"

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat – powiedział Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

stypendium

18 czerwca 2020

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021