Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Załącznik do Uchwały nr 142/939/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych.

(poniżej w Plikach do pobrania).

5 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Dąb Pamięci

Przejdź do - Dąb Pamięci

„Katyń… Ocalić od zapomnienia” to projekt, w ramach którego w dniu 2 maja 2021 r. na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Mrągowie odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci”.

Dąb Pamięci - Żywy Pomnik, symbolizujący siłę, pamięć i szlachetność upamiętni osobę Porucznika Józefa Borkowskiego - Dowódcy IV Kompanii I Batalionu Telegraficznego w Zegrzu, zamordowanego przez NKWD w Katyniu; przywróci pamięć o bohaterach zbrodni katyńskiej, którzy przez wiele lat skazani byli na nieobecność w przestrzeni życia publicznego.

4 maja 2021


Czytaj więcej o: Dąb Pamięci

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla  osób stosujących  przemoc w rodzinie.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz  do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

30 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Przejdź do - Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

30 kwietnia br. uczniowie klas maturalnych zakończyli kilkuletnią edukację w swoich szkołach.

Podobnie do roku ubiegłego, pożegnanie najstarszych roczników odbyło się w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego.

Władze samorządowe powiatu mrągowskiego, nie mając tym razem możliwości uczestniczenia w uroczystościach organizowanych w szkołach, zdecydowały o nagrodzeniu najlepszych absolwentów w kameralnych okolicznościach.

30 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Życzenia dla maturzystów

Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Przejdź do - Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Rozpoczęła się realizacja XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Do dnia 16 sierpnia 2021 roku należy złożyć wypełnionych wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 23 sierpnia 2021  roku wysłać na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

29 kwietnia 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Konkurs Bitwa Regionów

Przejdź do - Konkurs Bitwa Regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wznawia Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Konkurs zachęca Panie z kół i stowarzyszeń do sięgnięcia po przepisy historyczne charakterystyczne dla danego regionu, ale również do przepisów swoich mam i babć. 

28 kwietnia 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs Bitwa Regionów

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz zapoznaniu się pracy Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 136/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2021 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie.

28 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 14.04.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

  2. Termin składania ofert do dnia  19.04.2021 r.  do godz. 13:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 20.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 13.388,55 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
    Sakato S.C., 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A.

28 kwietnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”

Pozyskano środki na przebudowę drogi powiatowej

Dzięki staraniom Wicestarosty Mrągowskiego Sławomira Prusaczyka i wstawiennictwu Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Powiat Mrągowski pozyskał środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej Mrągowo-Zyndaki

Wniosek skierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego został pozytywnie rozpatrzony, czego skutkiem jest deklaracja Rządu o przekazaniu 80% kosztów całej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Mrągowski zobligowany będzie do pokrycia pozostałych 20% przedsięwzięcia.

22 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Pozyskano środki na przebudowę drogi powiatowej