Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Do pozyskania jest kwota do 429 827,49 zł* finansowania kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa** z Warmii i Mazur w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dotacja dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wnioski można składać od 15 czerwca br.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 500 000 000,00 zł. Warto się śpieszyć, bo w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze uniemożliwi dofinansowanie wszystkich złożonych projektów, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować data i czas złożenia wniosku o dofinansowanie odnotowane przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12 czerwca 2020

Burmistrz Miasta Mrągowo dr hab. Stanisław Bułajewski


Czytaj więcej o: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

Narodowe Czytanie 2020

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda kieruje do Państwa swoje przesłanie, w którym zachęca do współtworzenia dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie i lektury Balladyny Juliusza Słowackiego. Będzie to wspaniała okazja, by tradycyjnie spotkać się z wybitną polską literaturą.  

Szczegółowe informacje na temat projektu Narodowe Czytanie znaleźć można na stronie: www.prezydent.pl.

9 czerwca 2020

Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie 2020

Życzenia dla Maturzystów

Gratulacje dla Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie

OGŁOSZENIE – KURENDA

Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.

Fundacja Dar Oze, daroze.pl 

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Energia Plus – Preferencyjny kredyt NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.
  • Leasing – 100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.

2. DLA ROLNIKÓW

  • Agroenergia – dofinansowanie 40 % na instalacje fotowoltaiczne, biogazownie oraz pompy ciepła w technologii powietrze-woda.

3. DLA KLINETÓW INDYWIDUALNYCH

  • Program Czyste Powietrze; NOWE ZASADY OD 15.05.2020 r.
    Dofinansowanie 45% może otrzymać każdy, kto posiada budynek jednorodzinny lub dwurodzinny, a jego dochód w roku 2019 nie przekraczał 100 000 zł netto (na rękę bez żadnych świadczeń socjalnych)
  • Mój Prąd; Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW na fotowoltaikę od 2KW do 10KW mocy.
  • Premia termomodernizacyjna 21%.

8 czerwca 2020

Fundacja Dar Oze


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE – KURENDA

ARiMR: Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

3 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przejdź do - Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 2 czerwca 2020 r. podczas spotkania przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z władzami samorządowymi powiatu, uroczyście podziękowano Panu Romanowi Osmańskiemu Naczelnikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie, który po długoletniej pracy w Starostwie wkrótce przejdzie na zasłużoną emeryturę. 

3 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

2 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE POSZERZENIA ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Informuję, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz.294 z póź. zm.) poszerzeniu uległ zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

1 czerwca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE POSZERZENIA ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII SARS-CoV-2

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną i stopniowe zmniejszanie przez rząd obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Mrągowie będzie funkcjonowało na zasadach podanych w poniższej informacji.

Przypominam, że stan epidemii COVID -19 nie został w kraju odwołany i wciąż dochodzi do nowych zakażeń. Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie było od początku ogłoszenia stanu epidemii w naszym kraju zamknięte dla petentów. Oczywiście funkcjonowaliśmy i będziemy nadal funkcjonować w odpowiednim reżimie sanitarnym, co powoduje utrudnienia dla ludności, za co Państwa przepraszamy, jednak te wszystkie ograniczenia mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa petentom i pracownikom.

W każdym przypadku, niezależnie od powodu i okoliczności, każdy petent Starostwa Powiatowego w Mrągowie zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos, zachowywać w miarę możliwości bezpieczny dystans od innych osób, korzystać ze środków dezynfekujących. O liczbie osób mogących przebywać w pomieszczeniach biurowych decydują pracownicy (nie więcej niż jedna osoba przy stanowisku pracy z zachowaniem odpowiedniej odległości !).

29 maja 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka - Rogala


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII SARS-CoV-2