Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się 81 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej informuję, że w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu jej upamiętnienia.

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Działając na podstawie pkt. 10 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.3.2020 z dnia 07.08.2020r. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego , w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym. 

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

W dniu 27.08.2020 r. Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala w obecności Wicestarosty Pana Sławomira Prusaczyka wręczyła Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Panu Kamilowi Kwiatkowi – nauczycielowi trenerowi piłki nożnej, zatrudnionemu w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie.

27 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Święto Plonów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny z dnia 10.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

25 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Postępowanie zostało unieważnione

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 07.08.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

25 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Postępowanie zostało unieważnione

Gratulacje

Przejdź do - Gratulacje

Podczas XXXII sesji Rady Powiatu w Mrągowie, która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2020 r. Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie Roman Rapkowski w imieniu władz samorządowych złożyli na ręce zasłużonych serdeczne gratulacje i podziękowania.

19 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Gratulacje

Święto Wojska Polskiego

Przejdź do - Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2020 r. z okazji Święta Wojska Polskiego przedstawiciele władz samorządowych w osobach Starosty Mrągowskiego Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, Wicestarosty Mrągowskiego Pana Sławomira Prusaczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Mrągowie Pana Romana Rapkowskiego oraz jej członka Pana Pawła Długoborskiego złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikami Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP w Mrągowie oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy ul. Warszawskiej, a także podczas głównej uroczystości obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej pod obeliskiem na terenie byłej jednostki wojskowej.

17 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Święto Wojska Polskiego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

17 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 11.08.2020r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) i zapisami Uchwały Nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” oraz Uchwały Nr XXIV/108/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie powiatu mrągowskiego na rok 2020 r., Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

12 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT