Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Przejdź do - Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „ Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci z przedszkoli mających swoje siedziby na terenie powiatu mrągowskiego.

15 września 2020

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 104/691/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2020 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,  oraz  reprezentant organizacji pozarządowych wyrażająca chęć udziału w  pracach Komisji.

Na realizację zadań:

  1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej” wpłynęła jedna  oferta:
       Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – Stacja Pomocy Brata Gerarda.
  2. „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa” wpłynęła jedna oferta – Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – MS w Mikołajkach.
  3. „Zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji” -  nie wpłynęła żadna oferta.
  4. „ Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody”  - nie wpłynęła żadna oferta.
  5. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia” - nie wpłynęła żadna oferta.

15 września 2020


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Przejdź do - 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Od 12 września 2020 r. strażacy OSP w Nawiadach będą dumnie służyli pod nowym sztandarem!  Komitet Obchodów 70-tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach, działający od poczatku bieżącego roku, pozyskał darczyńców, którzy wsparli ideę jej członków i ufundowali sztandar dla OSP w Nawiadach. 

14 września 2020


Czytaj więcej o: 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Bieg Weterana

Przejdź do - Bieg Weterana

Stowarzyszenie Weteranów i Sympatyków 15bsap „SAPER ORZYSZ” w dn. 10/11.09.2020 r. organizuje CHARYTATYWNY BIEG WETERANA. Start o godz. 10:00 w dniu 10.09.2020 r., koniec 11.09.2020 r. o godz. 10:00. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest charytatywna zbiórka pieniędzy dla HOSPICJUM DZIECIĘCEGO w Olsztynie.

9 września 2020


Czytaj więcej o: Bieg Weterana

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

 

plakat

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, PFR oraz PFR Portal PPK 

zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie” dot. funkcjonowania i wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

Olsztyn, 15.09.2020 godz. 11:00, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

7 września 2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr PZ.242.3a.2020 z dnia 27.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

4 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

e-budownictwo

e-budownictwo informacja

31 sierpnia 2020

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: e-budownictwo

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

28 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Przejdź do - Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

W dniu 21 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

28 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19