Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Przypominamy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz dynamicznym wzrostem zakażeń w ostatnim czasie również na terenie naszego powiatu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie zostały przedsięwzięte środki ostrożności, które mają służyć zminimalizowaniu ryzyka zachorowania na COVID-19 wśród petentów i pracowników Starostwa.

Na terenie całego urzędu obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku, w głównym holu na parterze.

W miarę możliwości prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie, a wszelkie wątpliwości i pytania kierować drogą telefoniczną, mailową lub korespondencyjną bezpośrednio do wydziałów: 

Adres: STAROSTWO POWIATOWE W MRAGOWIE

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

starostwo@powiat.mragowo.pl

9 października 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Współpraca PGW Wody Polskie z Powiatem Mrągowskim

Przejdź do - Współpraca PGW Wody Polskie z Powiatem Mrągowskim

Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni Olsztyn Dariuszem Wasielem oraz kierownikiem NW Mrągowo Mariolą Wysocką Łozowską, którego przewodnim tematem była współpraca PGW Wody Polskie z Powiatem Mrągowskim.

9 października 2020


Czytaj więcej o: Współpraca PGW Wody Polskie z Powiatem Mrągowskim

XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

Przejdź do - XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

6 października br. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbyły się obchody XX Dnia Pamięci Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego. Z tego lotniska 6 października 1954 roku wystartował samolot z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na pokładzie. 

9 października 2020


Czytaj więcej o: XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego

loga

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie również umożliwi młodzieży wyjazd na zagraniczne staże do Hiszpanii.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

6 października 2020


Czytaj więcej o: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego

Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności

loga

Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie ma szansę odbyć staże u zagranicznych pracodawców, na które Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

6 października 2020


Czytaj więcej o: Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności

Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020

19-20 września 2020 r. odbyły się finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2020 oraz Mistrzostwa Polski Delphia 24 One Design. W tegorocznych zawodach wzięło udział 8 najlepszych sterników wraz z załogami oraz 2 sterników z tzw. dziką kartą. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 5 krótkodystansowych wyścigach w systemie przesiadkowym na łodziach klasy Mariner 600. 

1 października 2020


Czytaj więcej o: Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020

Informacja o konsultacjach społecznych

Zakończyły się prace nad aktualizacją Strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt Strategii powstał w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele: Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Kruklanki, Gminy Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Piecki, Gminy Pisz, Gminy Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn, Gminy Sorkwity i Gminy Węgorzewo.

Dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” powstał w celu ułatwienia wspólnych, ponadlokalnych działań rozwojowych wychodzących poza granicę jednej gminy. Opisuje on kluczowe kierunki rozwoju w takich obszarach jak: środowisko przyrodnicze, edukacja i partycypacja społeczna, spójność komunikacyjna oraz konkurencyjna gospodarka.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do zapoznania się z projektem dokumentu i zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 25.09.2020 do 30.10.2020.

1 października 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020


Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych

Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

plakat

16 września 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

Przejdź do - Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

14 września 2020 r. Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk spotkał się z Senator Małgorzatą Kopiczko. Tematem rozmów były najpilniejsze sprawy nurtujące nasz powiat, w szczególności te związane ze Szpitalem Mrągowskim. Zgodnie stwierdzono, iż przeprowadzenie audytu oraz postawione na jego podstawie wnioski i zalecenia pokontrolne wskazałyby podstawowe trudności szpitala i umożliwiły podjęcie stosownych kroków w celu poprawy funkcjonowania placówki, optymalizację wydatków i wprowadzenie ewentualnego planu naprawczego.

16 września 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Termin konsultacji: od 15. 09. 2020 r. do 06.10.2020 r.

15 września 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT