Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2019

Powiat zabezpieczył na realizację zadania kwotę 5 080 000 zł, na którą składa się dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  2 377 151,91 zł

Wyłoniono wykonawcę robót :  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych Sp. z o.o.  Gajewo, ul. Węgorzewska  4 ,  11-500 Giżycko  za kwotę  4 991 326,29 zł.

 

Inwestycja obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

   1)  Roboty drogowe ( branża drogowa )

      w tym:

 1. roboty przygotowawcze,

 2. roboty rozbiórkowe,

 3. roboty ziemne,

 4. podbudowa,

 5. nawierzchnie bitumiczne,

 6. krawężniki i obrzeża,

 7. chodniki,

 8. zjazdy z kostki brukowej,

 9.  zieleń,

 10.  oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

   2)  Roboty budowlane w pasie drogowym ( branża budowlana),

      w tym:

 1. przebudowa kolidujących schodów do budynku nr 64,

 2. przebudowa schodów terenowych do budynku świetlicy,

 3. budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej.

   3)  Budowa oświetlenia ulicznego ( branża energetyczna),

      w tym:

 1. roboty rozbiórkowe,

 2. budowa oświetlenia ulicznego,

 3. wymiana słupa żelbetowego na słup wirowany,

 4. przebudowa linii kablowych.

  4)  Budowa kanalizacji deszczowej ( branża sanitarna ),

  5)  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ( branża telekomunikacyjna).

  Termin realizacji inwestycji   - 31 maj 2020r.