Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie III”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie  serdecznie zaprasza dnia 07. 08. 2018 r. na godzinę 15.00 do siedziby Stowarzyszenia mieszczącego się w Rucianem- Nidzie, ul. Kolejowa 2B na spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa warmińsko- mazurskiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 2 000 do 5000 złotych.

6 sierpnia 2018

Alina Kierod Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży


Czytaj więcej o: Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie III”.

Ogłoszenie o konkursie FIO 2018

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ", Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.
 Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

6 sierpnia 2018

Alina Kierod Prezes Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Młodzieży


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie FIO 2018

Stypendia Pomostowe

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem - Nidzie  już po raz 13 jest operatorem lokalnym  Programu „Dyplom z Marzeń”, które skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych.  W roku 2018/19 to XVII edycja  Programu Stypendiów Pomostowych.  Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a jego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w Programie od 2005 roku i przyznało dotychczas  52 stypendiów.

6 sierpnia 2018

Alina Kierod Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży


Czytaj więcej o: Stypendia Pomostowe

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Przejdź do - 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

01 sierpnia br. o godz. 12.oo pracownicy Starostwa Powiatowego w Mrągowie uczcili pamięć Powstańców Warszawskich walczących z okupantem niemieckim składając kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Obrońców Suwerenności              i Niepodległości RP w Parku Lotników w Mrągowie. 

1 sierpnia 2018

Tekst i zdjęcia Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Oficjalne przekazanie nowego ambulansu Szpitalowi Mrągowskiemu im. M. Kajki Sp.z o.o.

Życzenia z okazji Święta Policji

Przejdź do - Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia pomyślności na służbie.

Dziękujemy Wam za odpowiedzialną i często niebezpieczną pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego.

Niech Wasz codzienny trud uhonorowany zostanie szacunkiem społecznym, ludzką przychylnością i życzliwością a dla Was samych niech będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności składamy również policyjnym emerytom i rencistom.

Wicestarosta Mrągowski                                  Starosta Mrągowski

Magdalena Lewkowicz                                           Antoni Karaś

24 lipca 2018


Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Święta Policji

Jubileusz 200-lecia Powiatu Mrągowskiego - 01 lipca 2018r.

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Mrągowskiego z okazji Jubileuszu 200-lecia Powiatu - 30 czerwca 2018r.

"Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

"Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Mrągowie  informuje,  iż od 16  lipca 2018 r. będzie  możliwość  przeprowadzenia  urzędowego  badania  mięsa  przeznaczonego  na  użytek  własny  w  kierunku włośni  metodą  wytrawiania  przy  udziale  jednej  z  metod referencyjnych.

17 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: "Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

Mrągowo, dnia 12.07.2018r.

 

RWZ.524.2.2018

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w roku 2017.

12 lipca 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych