Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

plakat

16 września 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

Przejdź do - Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

14 września 2020 r. Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk spotkał się z Senator Małgorzatą Kopiczko. Tematem rozmów były najpilniejsze sprawy nurtujące nasz powiat, w szczególności te związane ze Szpitalem Mrągowskim. Zgodnie stwierdzono, iż przeprowadzenie audytu oraz postawione na jego podstawie wnioski i zalecenia pokontrolne wskazałyby podstawowe trudności szpitala i umożliwiły podjęcie stosownych kroków w celu poprawy funkcjonowania placówki, optymalizację wydatków i wprowadzenie ewentualnego planu naprawczego.

16 września 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Termin konsultacji: od 15. 09. 2020 r. do 06.10.2020 r.

15 września 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Przejdź do - Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „ Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci z przedszkoli mających swoje siedziby na terenie powiatu mrągowskiego.

15 września 2020

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 104/691/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2020 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,  oraz  reprezentant organizacji pozarządowych wyrażająca chęć udziału w  pracach Komisji.

Na realizację zadań:

  1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej” wpłynęła jedna  oferta:
       Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – Stacja Pomocy Brata Gerarda.
  2. „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa” wpłynęła jedna oferta – Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – MS w Mikołajkach.
  3. „Zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji” -  nie wpłynęła żadna oferta.
  4. „ Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody”  - nie wpłynęła żadna oferta.
  5. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia” - nie wpłynęła żadna oferta.

15 września 2020


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Przejdź do - 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Od 12 września 2020 r. strażacy OSP w Nawiadach będą dumnie służyli pod nowym sztandarem!  Komitet Obchodów 70-tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach, działający od poczatku bieżącego roku, pozyskał darczyńców, którzy wsparli ideę jej członków i ufundowali sztandar dla OSP w Nawiadach. 

14 września 2020


Czytaj więcej o: 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Bieg Weterana

Przejdź do - Bieg Weterana

Stowarzyszenie Weteranów i Sympatyków 15bsap „SAPER ORZYSZ” w dn. 10/11.09.2020 r. organizuje CHARYTATYWNY BIEG WETERANA. Start o godz. 10:00 w dniu 10.09.2020 r., koniec 11.09.2020 r. o godz. 10:00. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest charytatywna zbiórka pieniędzy dla HOSPICJUM DZIECIĘCEGO w Olsztynie.

9 września 2020


Czytaj więcej o: Bieg Weterana

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

 

plakat

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, PFR oraz PFR Portal PPK 

zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie” dot. funkcjonowania i wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

Olsztyn, 15.09.2020 godz. 11:00, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

7 września 2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr PZ.242.3a.2020 z dnia 27.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

4 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

e-budownictwo

e-budownictwo informacja

31 sierpnia 2020

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: e-budownictwo