Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe na "Zmianę stosu technologicznego Syriusz STD”

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 01.06.2021 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Zmiana stosu technologicznego Syriusz STD”.

  2. Termin składania ofert do dnia  16.07.2021 r.  do godz. 15:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 4.674 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

    VOLARIS Marcin Ziemiański
    ul. Sympatyczna 18/18
    35-314 Rzeszów

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Zmianę stosu technologicznego Syriusz STD”

Srebro dla naszych kajakarek

Anna Puławska - wychowanka mrągowskiej „Bazy”, która rozpoczęła swoją karierę w kajakarstwie pod okiem trenera Andrzeja Matysiaka wraz z Karoliną Nają zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w konkurencji K-2 500 m podczas XXXII Olimpiady w  Tokio.

Serdecznie gratulujemy kajakarkom, które w ten sposób zdobyły trzeci medal dla Polski.

Debiut młodej mieszanki Mrągowa z takim finałem to powód do dumy i najlepsza forma promocji naszego powiatu.  

Wiecej informacji: https://olimpijski.pl/karolina-naja-i-anna-pulawska-wicemistrzyniami-olimpijskimi/

3 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Srebro dla naszych kajakarek

SPROSTOWANIE

W artykule pt. „Złoty interes w Mrągowie. Starostwo każe płacić dzieciom za toaletę. Nie ma zmiłuj", opublikowanym w serwisie Money.pl w dniu 20 czerwca 2021 r. opublikowano nieprawdziwe i nieścisłe informacje wymagające sprostowania: Powiat Mrągowski nie chce zarobić na półkoloniach organizowanych przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo" i nie wprowadził żadnych opłat dla dzieci za korzystanie z toalet.

Zarząd Powiatu ustalił wyłącznie symboliczny czynsz najmu za pomieszczenia wynajmowane na rzecz Klubu - co jest zobowiązaniem Klubu Sportowego „Baza Mrągowo" i wystarczy jedynie na pokrycie kosztów eksploatacji.

Rozpowszechniane przez Klub informacje dotyczące opłat za korzystanie z toalet, cenniki oraz zapowiedź przenoszenia tych kosztów na dzieci i ich rodziców są nieprawdziwe i stanowią wyłączną inicjatywę Klubu, który jest samodzielnym podmiotem.

30 lipca 2021


Czytaj więcej o: SPROSTOWANIE

Powołanie Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie

informuje, iż w dniu 18.06.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: Powołanie Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok” oraz Uchwały XLV/202/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w  roku 2021.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Przedłużony termin rekrutacji do SIECI KGW

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu

Z powodu zmiany przepisów, które uniemożliwiają składanie wniosków o dowód osobisty przez Internet, to właściwy czas, by skorzystać z akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”, przygotowanej przez serwisy PhotoAiD.com i Passport-Photo.Online pod patronatem Centrum Rządowego GovTech. Akcja ma na celu ułatwienie przygotowanie zdjęcia zgodnego z wymogami zdjęć do dowodu osobistego.

kreator zdjęć

20 lipca 2021


Czytaj więcej o: Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Rada Powiatu w Mrągowie w dniu 7 lipca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie  utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4.

Nowa jednostka rozpocznie działalność od 1 września 2021 r. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "Baza" w Mrągowie.

20 lipca 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Przejdź do - Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 

14 lipca 2021


Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego