Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

21 lutego 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Dzień Myśli Braterskiej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o ogłoszeniu w 2020 roku Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków trwa od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., a rozstrzygnięcie nastąpi do 15 maja 2020 r.

18 lutego 2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się materiały informujące oraz dotyczące m.in. możliwych form wsparcia finansowego, pozyskania środków finansowych.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Przejdź do - Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur . Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Platforma ma ułatwić również nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05.02.2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych, działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, ogłaszam nabór do Rady Społecznej na zasadach opisanych w §7 wymienionego Rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie przedstawicieli organizacji do składu Rady w terminie do 28 lutego 2020 r.

17 lutego 2020

Grzegorz Klimach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

KOMUNIKAT

komunikat

17 lutego 2020

Prezes Zarządu - Brygida Schlueter-Górska


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

Przejdź do - Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

13 lutego 2020 r. w Pieckach miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu Dziecięcego "Słoneczko". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan Artur Chojecki  - Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Pani Agnieszka Kurczewska  - Wójt Gminy Piecki. W uroczystości wzięła udział również Pani Barbara Kuźmicka-Rogala - Starosta Mrągowski, przewodniczący Rady Powiatu - Pan Roman Rapkowski, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek samorządowych oraz osoby zaangażowane w projekty, dzięki którym Klub Dziecięcy został wybudowany i wyposażony. 

17 lutego 2020


Czytaj więcej o: Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Przejdź do - VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Dnia 13 lutego br. Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala wzięła udział w obchodach VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, które zostały zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Mrągowskiej w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

14 lutego 2020


Czytaj więcej o: VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Przejdź do - Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

14 lutego 2020


Czytaj więcej o: Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"