Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Webinarium informacyjne "Fundusze Europejskie - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w subregionie olsztyńskim"

loga

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie organizuje bezpłatne webinarium dotyczące otwarcia własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych w UP), osób ubogich pracujących oraz pracujących, w dniu 3 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 10:40. Przedstawione zostaną wszystkie dostępne możliwości wsparcia z funduszy europejskich mieszkańców powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego.

Link do wydarzenia: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7308/webinarium-informacyjne-fundusze-europejskie---srodki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-subregionie-olsztynskim

17 lutego 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Webinarium informacyjne "Fundusze Europejskie - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w subregionie olsztyńskim"

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przejdź do - Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Powiat Mrągowski ogłasza nabór wniosków na 2021 r. o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie powiatu na 2021 r. wynosi 10.000 zł.

15 lutego 2021


Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lekcja: Enter

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza nauczycieli i kadrę zarządzającą szkół i placówek edukacyjnych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ramach projektu grantowego TIK? TAK!

Projekt ten jest częścią inicjatywy Lekcja:Enter realizowanej przez Fundacje Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, wspieranej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach.

11 lutego 2021

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Lekcja: Enter

Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie - Szkołą ze Srebrną Tarczą

Przejdź do - Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie - Szkołą ze Srebrną Tarczą

W Rankingu Techników na rok 2021 ogłoszonym przez portal edukacyjny Perspektywy, Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły zajęło 249 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej co oznacza, że może poszczycić się znakiem jakości szkoły czyli Srebrną Tarczą. 

W rankingu wojewódzkim zajęło 8 miejsce na 44 oceniane technika.

5 lutego 2021


Czytaj więcej o: Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie - Szkołą ze Srebrną Tarczą

Szpital Mrągowski z nową karetką pogotowia ratunkowego

Przejdź do - Szpital Mrągowski z nową karetką pogotowia ratunkowego

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. doposażył placówkę w nowy ambulans.

Zakup karetki pogotowia ratunkowego to efekt solidarności i ofiarności samorządów naszego powiatu ze szpitalem, to wyraz wielkiej odpowiedzialności władz samorządowych za zdrowie i życie społeczeństwa.

2 lutego 2021


Czytaj więcej o: Szpital Mrągowski z nową karetką pogotowia ratunkowego

Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. poz. 2020 poz. 1064 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. z 2011 Nr 262, poz. 1568).

Informujemy, że istnieje także obowiązek przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

1 lutego 2021


Czytaj więcej o: Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Brązowa Tarcza dla I LO w Mrągowie

Przejdź do - Brązowa Tarcza dla I LO w Mrągowie

27 stycznia 2021 roku, czasopismo „Perspektywy” opublikowała ranking liceów i techników. I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte, po raz trzeci otrzymało prawo posługiwania się Brązową Tarczą jakości kształcenia.

1 lutego 2021

Dyrektor I LO w Mrągowie - Jan Parda


Czytaj więcej o: Brązowa Tarcza dla I LO w Mrągowie

#SZCZEPIMYSIĘ

Od 22 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID -19 dla seniorów powyżej 70. roku życia. Dla zarejestrowanych od 15 stycznia, którzy ukończyli 80 lat, szczepienia rozpoczną się 25 stycznia.

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Gminy transportu. Chęć transportu można zgłosić pod numerem telefonu 607 119 005. Infolinia będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Co ważne: od 15 stycznia każdy może zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla konkretnej grupy, osoby do niej przypisane dostaną powiadomienie mailem.

plakat

22 stycznia 2021


Czytaj więcej o: #SZCZEPIMYSIĘ

Komunikat

Przejdź do - Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

21 stycznia 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Czytaj więcej o: Komunikat

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Przejdź do - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

logo

W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Mrągowie.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy