Aktualności

Artykuły

test

18 grudnia 2023


Hiszpańskie staże mrągowskiej młodzieży

Przejdź do - Hiszpańskie staże mrągowskiej młodzieży

Uczniowie i uczennice oraz nauczyciele z mrągowskich szkół zawodowych po raz kolejny wyjechali na zagraniczne staże. W ramach przyznanej Akredytacji  Erasmus+ są realizowane projekty w dwóch szkołach: projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oraz projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie.

9 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: Hiszpańskie staże mrągowskiej młodzieży

Dzień otwarty oraz nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie

Przejdź do - Dzień otwarty oraz nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mrągowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mrągowie zaprasza na Dzień otwarty w dniu 8 kwietnia br. od godziny 16:00, a także ogłasza nabór kandydatów do szkoły na rok szkolny 2024/2025. Dokumenty należy składać do 10 maja 2024 r. Wszelkie informacje o naborze kandydatów na uczniów dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/psmmragowo w zakładce rekrutacja.

5 kwietnia 2024

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mrągowie


Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”

Przejdź do - Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”

To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”. Masz szansę reprezentować Polskę na światowej scenie ONZ jako Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku!

5 kwietnia 2024

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Czytaj więcej o: Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Przejdź do - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 3. kwietnia br. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach zorganizowany został przemarsz z okazji „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Na zaproszenie kierownictwa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach w wydarzeniu udział wzięła Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala.

4 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Nabór do Straży Granicznej

nabór

27 marca 2024

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej


Czytaj więcej o: Nabór do Straży Granicznej

Gratulacje

W związku z wyróżnieniem Pani Barbary Kuźmickiej-Rogala Starosty Mrągowskiego tytułem „Najpopularniejszego samorządowca Warmii i Mazur 2024”, poniżej zamieszczamy list przekazany przez Pana Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.

gratulacje

26 marca 2024


Informacja

Na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

22 marca 2024

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS


Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

21 marca 2024


Czytaj więcej o: Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

Przejdź do - Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

19 marca 2024 r. w Olsztynie odbyła się 8. edycja Kongresu Przyszłości. Spotkanie samorządowców, przedstawicieli biznesu i nauki, to nie tylko dyskusje prowadzone w obszarze rozwoju Warmii i Mazur oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, ale także okazja do wyróżnienia tych włodarzy, którzy swoją działalnością zasługują na słowo uznania.

20 marca 2024


Czytaj więcej o: Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"