Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ferie zimowe 2024 w Mrągowie i Gminie Mrągowo

Przejdź do - Ferie zimowe 2024 w Mrągowie i Gminie Mrągowo

Spędź aktywnie ferie zimowe w Mrągowie i Gminie Mrągowo. Zebraliśmy oferty, które pozwolą Wam ciekawie zaplanować te zimowe 2 tygodnie. Do wyboru, m.in. quest Poznaj Mrągowo, zajęcia edukacyjne w muzeum, bogaty repertuar kinowy, lodowisko, sporty zimowe na Górze Czterech Wiatrów, różnorodna oferta Mrągowskiego Centrum Kultury i wiele więcej.

18 stycznia 2024

Referat Promocji i Rozwoju Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ferie zimowe 2024 w Mrągowie i Gminie Mrągowo

INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (netto) na realizację w 2024 r. usługi wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Faszcze 23, Gmina Mikołajki wyłoniono Wykonawcę ww. usługi Firmę TRAPER Grażyna Majewska, prowadzącą działalność pod adresem Marcinkowo 179, 11-700 Mrągowo.

18 stycznia 2024


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego

15 stycznia 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

11 stycznia 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Informator dla szukających pomocy – 2024 r.

Dyżury w punkcie informacyjno - konsultacyjnym, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą odbywały się w terminie 08.01.2024 - 13.12.2024. 

10 stycznia 2024

Urząd Miejski w Mrągowie Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej


Czytaj więcej o: Informator dla szukających pomocy – 2024 r.

Życzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

3 stycznia 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

2 stycznia 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Pożegnanie Pana Ryszarda Bitowta

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku dofinansowany z funduszu pracy

Przejdź do - Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku dofinansowany z funduszu pracy

Dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.

29 grudnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku dofinansowany z funduszu pracy