Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaproszenie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

21 listopada 2022


Czytaj więcej o: Zaproszenie

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Obchody Światowego Dnia Seniora

Przejdź do - Obchody Światowego Dnia Seniora

17 listopada br. w Mrągowskim Centrum Kultury miała miejsce uroczystość z okazji Światowego Dnia Seniora, zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie. Oprócz gospodarzy, w wydarzeniu udział wzięli członkowie zaprzyjaźnionych klubów seniora, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. 

18 listopada 2022


Czytaj więcej o: Obchody Światowego Dnia Seniora

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 9:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

16 listopada 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 9:00

Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

„Mieszkanie dla absolwenta”

 oraz

„Dostępne mieszkanie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:

„Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”. 

„DOSTĘPNE MIESZKANIE”

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, mieszkających w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:
1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

16 listopada 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Informacja o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 domom pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mrągowie oraz DPS Ewangelicki Dom Opieki ARKA w Mikołajkach otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczone na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz zakup środków ochrony osobistej i niezbędnego wyposażenia.

obraz             obraz

15 listopada 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Informacja o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 domom pomocy społecznej

Oficjalne otwarcie strzelnicy w CKZiU oraz uroczysty capstrzyk na Placu Piłsudskiego w Mrągowie

Przejdź do - Oficjalne otwarcie strzelnicy w CKZiU oraz uroczysty capstrzyk na Placu Piłsudskiego w Mrągowie

W dniu 10 listopada 2022 roku miało miejsce oficjalne otwarcie strzelnicy mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. W uroczystości udział wzięli Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka Rogala, Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rapkowski, Radni Powiatu a także dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie CKZiU w Mrągowie.

15 listopada 2022


Czytaj więcej o: Oficjalne otwarcie strzelnicy w CKZiU oraz uroczysty capstrzyk na Placu Piłsudskiego w Mrągowie

INFORMACJA

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 14-10-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Konwersja bazy danych egib w części dotyczącej budynków do obiektowej bazy egib.fdb z kontrolą parametrów spójności z bazą Ewopis”. 

   2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27-10-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 33.997,20 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOJAN,
ul. Ks. Witolda 11, 10-067 Olsztyn. 

15 listopada 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Przejdź do - Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu przypomina, iż 15 listopada br. kończy się termin składania wniosków w ramach konkursu „Barwy Wolontariatu”. 

14 listopada 2022

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu


Czytaj więcej o: Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - Miasto Mrągowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Mrągowskiego Nr 229/1654/2022 z dnia 04.11.2022r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym. 

14 listopada 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - Miasto Mrągowo