Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

cppc

 

W dniu 02.05.2024 r. Powiat Mrągowski zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania 1.045.499,51 zł, w tym dofinansowanie 849.999,59 zł.

17 maja 2024


Czytaj więcej o: Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

Zaproszenie na Piknik

zaproszenie

17 maja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zaproszenie na Piknik

II sesja Rady Powiatu VII kadencji

Przejdź do - II sesja Rady Powiatu VII kadencji

15. maja br. odbyła się II sesja Rady Powiatu w Mrągowie VII kadencji. Specjalnym gościem spotkania była Magdalena Lewkowicz, która w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jeszcze raz składany  gratulacje w imieniu Powiatu Mrągowskiego i liczymy na wspólną, merytoryczną oraz owocną współpracę.

16 maja 2024


Czytaj więcej o: II sesja Rady Powiatu VII kadencji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2024.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 305/2423/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.04.2024 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

15 maja 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

Przejdź do - Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

W dniu 14. maja 2024 r. Starosta Mrągowski Waldemar Cybul wraz z Wicestarostą Jackiem Kiślukiem uczestniczyli w uroczystych obchodach dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny oddział w Mrągowie. Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej działalności organizacji i było okazją do zapoznania nowych władz samorządowych z jej członkami.

15 maja 2024


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

Informacja

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 900

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

15 maja 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja

Staże zawodowe w Grenadzie

Przejdź do - Staże zawodowe w Grenadzie

UE

Grupa młodzieży z mrągowskich szkół zawodowych wraz z nauczycielami odbywa aktualnie staże zawodowe w hiszpańskiej Grenadzie. W ramach przyznanej Akredytacji  Erasmus+ realizują projekty w dwóch szkołach: projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oraz projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie.

14 maja 2024


Czytaj więcej o: Staże zawodowe w Grenadzie

Noc Muzeów 2024 w Mrągowie

Przejdź do - Noc Muzeów 2024 w Mrągowie

Przed nami Noc Muzeów. Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w styczniu 1997 w Berlinie. Z powodu dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. Mrągowo jak co roku włącza się do tej akcji.

14 maja 2024

Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Noc Muzeów 2024 w Mrągowie

Wywiad ze Starostą Mrągowskim

Zaproszenie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach i Stowarzyszenie Freunde Masurens e.v. mają zaszczyt zaprosić na odczyt  Pani dr Sabiny Grabowskiej na temat: "Zagubione wioski na Mazurach - poszukiwanie śladów". Spotkanie odbędzie się w piątek 17 maja 2024 roku o godz. 17:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach.

 zaproszenie

9 maja 2024

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, Stowarzyszenie Freunde Masurens


Czytaj więcej o: Zaproszenie