Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

61. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

herb 

 

Szanowny Pan                                                  

ppłk Wojciech Choiński                                          

Komendant Wojskowego Ośrodka                    

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie       

 

 

         Z okazji 61. rocznicy utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie pragniemy przekazać serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziękowania za niezwykle owocną współpracę z samorządem powiatu mrągowskiego.

         Od ponad sześćdziesięciu lat istnienia Ośrodka w Mrągowie odbywają się tu szkolenia personelu  latającego. Jednostka stanowi także ogromne wsparcie psychologiczne dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.                              

         Nie do przecenienia jest wymierny wkład Wojskowego Ośrodka  Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie w budowaniu świadomości patriotycznej młodzieży mrągowskich szkół ponadpodstawowych. Prowadzona współpraca  umożliwia uczniom  pragnącym związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi  poznać specyfikę  działalności  struktur  Wojska  Polskiego.

         Dziękując raz jeszcze, prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń - zdrowia, optymizmu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych, a także realizacji wielu projektów przyczyniających się do utrzymania dotychczasowej renomy Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

 

Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady Powiatu                     Wicestarosta                             Starosta Mrągowski

              Roman Rapkowski                        Sławomir Prusaczyk                Barbara Kuźmicka-Rogala

 

15 października 2021


Czytaj więcej o: 61. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

15 października Międzynarodowy Dzień Białej Laski

herb 

„Można nie widzieć, a dostrzegać i cieszyć się tym,
co jest piękne, mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte.
Można mieć wzrok dobry, jak sokół i nie widzieć niczego wokół”.


 
  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

pragniemy przekazać serdeczne podziękowania

wszystkim osobom i instytucjom

za działalność na rzecz znoszenia barier społecznych

oraz inicjowania działań służących aktywizacji osób niewidomych.

Niech tegoroczne obchody Dnia Białej Laski staną się inspiracją

do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Niech pomoc niesiona drugiemu człowiekowi będzie prawdziwym spełnieniem

i źródłem osobistej satysfakcji.

 

Samorząd Powiatu Mrągowskiego

15 października 2021


Czytaj więcej o: 15 października Międzynarodowy Dzień Białej Laski

OGŁOSZENIE

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Powołanie na stanowisko odbędzie się w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

14 października 2021

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

14 października Dzień Edukacji Narodowej

13 października - Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego to okazja by poświęcić uwagę ciężkiej, odpowiedzialnej
i stresującej pracy ratowników. W naszym kraju pracuje około 13 tysięcy ratowników medycznych.

To oni jako pierwsi pojawiają się w miejscach wypadków, katastrofy, nagłego zachorowania i udzielają pierwszej pomocy osobom, które potrzebują pomocy.

Dzień Ratownictwa Medycznego ma nam uświadomić również jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Samorząd Powiatu Mrągowskiego składa wszystkim ratownikom medycznym wyrazy uznania
i wielkiego szacunku za służbę na rzecz społeczności naszego powiatu.

13 października 2021


Czytaj więcej o: 13 października - Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

13. października - Międzynarodowy Dzień Prostego Języka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Prostego Języka przekazujemy Państwu list od Pana Ministra Waldemara Budy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu: https://youtu.be/aVjTsn1hdRY

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kierunek-odbiorca

13 października 2021


Czytaj więcej o: 13. października - Międzynarodowy Dzień Prostego Języka

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu w Mragowie 

na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 25.03.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
  11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

Zapytanie ofertowe na „Modyfikację ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 22.09.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Modyfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 11.10.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOJAN”,
  10-067 Olsztyn, ul. Ks. Witolda 11.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Modyfikację ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”