Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (2 edycja)

logo

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

30 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (2 edycja)

Informacja o konsultacjach społecznych

logo

Zakończyły się prace nad aktualizacją Strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt Strategii powstał w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele: Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Kruklanki, Gminy Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Piecki, Gminy Pisz, Gminy Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn, Gminy Sorkwity i Gminy Węgorzewo. 

28 października 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020


Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych

INFORMACJA dotycząca osiągnięcia poprawy wskaźników po przeprowadzeniu termomodernizacji w budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Mrągowie

logo

W okresie od 04.04.2019r. do 20.03.2020r. została przeprowadzona przez powiat mrągowski termomodernizacja warsztatów szkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. We wrześniu 2020 r. firma zewnętrzna przeprowadziła audyt energetyczny ex-post budynku dla ww. inwestycji.

23 października 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca osiągnięcia poprawy wskaźników po przeprowadzeniu termomodernizacji w budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Mrągowie

INFORMACJA dotycząca osiągnięcia poprawy wskaźników po przeprowadzonej termomodernizacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie

logo

W okresie od 04.04.2019r. do 20.03.2020r. została przeprowadzona przez powiat mrągowski termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. We wrześniu 2020 r. firma zewnętrzna przeprowadziła audyt energetyczny ex-post budynku dla ww. inwestycji.

23 października 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca osiągnięcia poprawy wskaźników po przeprowadzonej termomodernizacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

loga

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

21 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Nowy Zarząd Mrągowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

W Mrągowie, podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża,  wybrano nowy zarząd.

Obecnie, w ramach mrągowskiego oddziału,  funkcjonuje pięć  Szkolnych Kół PCK,   jedno Koło zrzeszające osoby dorosłe oraz jeden Klub Honorowych Dawców Krwi.

20 października 2020


Czytaj więcej o: Nowy Zarząd Mrągowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

Informacja

Przejdź do - Informacja

Dzisiaj, tj. 19.10.2020 r. odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu mrągowskiego, władz Powiatu: Starosty i Wicestarosty Mrągowskiego z Prezesem Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. M. Kajki Sp. z o. o. oraz Dyrektorem ds. Lecznictwa. 

Tematem spotkania była decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekształcenia części łóżek mrągowskiego szpitala na tzw. łóżka „covidowe”.

19 października 2020


Czytaj więcej o: Informacja

60. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w związku ze zmianą od 1 października 2020 przepisów w zakresie składania JPK_VAT zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na swoich stronach internetowych  następującej informacji:

 Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT (zarówno duże, średnie, małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa) będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

JPK_VAT z deklaracją zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami i informację JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku.

16 października 2020

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie


Czytaj więcej o: Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 r. arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Jan Paweł II. W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory, Sejm RP ustanowił dzień 16 października świętem.

W Kościele Katolickim Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w niedzielę poprzedzającą tę datę i jest okazją do upamiętnienia Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II, którego pontyfikat  na zawsze wpisał się w historię.

16 października 2020


Czytaj więcej o: Dzień Papieża Jana Pawła II