Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Przejdź do - XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

18 maja 2022

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie


Czytaj więcej o: XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

102. rocznica urodzin Jana Pawła II

„TOTUS  TUUS”

 

18 maja to dzień urodzin Karola Wojtyły – Papieża Św. Jana Pawła II. 

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę urodzin Papieża.  

Oddajmy hołd jednej z największych polskich osobistości wszech czasów. 

Dla nas Europejczyków Św. Jan Paweł II jest symbolem wolności

i pojednania między narodami. 

Wszyscy jesteśmy winni ogromną wdzięczność Wielkiemu Polakowi,

który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. 

Niech 102. rocznica urodzin Jana Pawła II stanie się okazją do upamiętnienia 

Naszego Wielkiego Rodaka.

 

  

Samorząd Powiatu Mrągowskiego

18 maja 2022


Czytaj więcej o: 102. rocznica urodzin Jana Pawła II

Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". To szansa na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności. Na realizację zadań MON przeznaczy w sumie 3.000.000 zł.

plakat

17 maja 2022

Ministerstwo Obrony Narodowej


Czytaj więcej o: Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej podjął całkowicie apolityczną inicjatywę doprowadzenia do zmiany przepisów, które absolutnie bezzasadnie utrudniają, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiają działanie społecznych stowarzyszeń członkowskich.

W związku z tym powstał społeczny zespół / forum przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich w celu opracowania propozycji i doprowadzenia do takich zmian w przepisach, które zlikwidują bezzasadne utrudnienia w działaniu tych organizacji.  W najbliższym czasie odbędzie się zebranie przedstawicieli stowarzyszeń zainteresowanych udziałem w tym zespole. Zebranie odbędzie się w formie wideokonferencji przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej, a więc udział w zebraniu nie będzie pociągał za sobą konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów. Nie będzie też trzeba instalować w swoim komputerze żadnej dodatkowej aplikacji. Będzie można zabierać głos i przedstawiać swoje postulaty zmian w obowiązujących przepisach.

16 maja 2022

Zespół ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń


Czytaj więcej o: Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Absolwenci szkół podstawowych !

16 maja br. rusza proces wyboru szkół ponadpodstawowych i składania wniosków na rok szkolny 2022/2023.

Zachęcamy do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mrągowskiego - https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa

Nasze szkoły posiadają bogatą i interesującą ofertę kształcenia. Każda placówka zapewnia wysoki poziom nauczania, bezpieczne i przyjazne warunki nauki oraz umożliwia wszechstronny rozwój. Współpraca szkół z pracodawcami daje możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem nowoczesnych firm i zakładów pracy. To tu, dzięki licznym projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej, uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje w ramach szkoleń, kursów i staży zawodowych na wyjazdach zagranicznych.

13 maja 2022


Czytaj więcej o: Absolwenci szkół podstawowych !

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie przy ul. P. Sobczyńskiego 1A

1. Organem prowadzącym ww. szkołę jest Powiat Mrągowski z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ora inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

12 maja 2022


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza”

w Mrągowie, przy ul. Nadbrzeżnej 13

1. Organem prowadzącym ww. szkołę jest Powiat Mrągowski z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ora inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

12 maja 2022


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno stanowiący własność Powiatu Mrągowskiego znajdujący się na wyposażeniu warsztatów szkolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

11 maja 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Przejdź do - Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Powiat Mrągowski jako organ prowadzący Zespół Szkół Specjalnych otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

11 maja 2022


Czytaj więcej o: Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Relacja uczennicy CKZiU z trwających staży zagranicznych

Przejdź do - Relacja uczennicy CKZiU z trwających staży zagranicznych

Nasi uczniowie w Szwecji mieli także czas na odpoczynek. Drugi tydzień w Malmo pozwolił im odkryć kolejne atrakcje tego urokliwego miasta. Wśród nich były rejs łódkami oraz wizyta w Muzeum Techniki i Żeglugi Morskiej.

11 maja 2022

Uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie


Czytaj więcej o: Relacja uczennicy CKZiU z trwających staży zagranicznych