Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

nabór

31 sierpnia 2021

Rafał Łukaszewski - Prezes Mrągowskiego Klubu Aikido i Samoobrony


Czytaj więcej o: Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje o unieważnieniu, ogłoszonego uchwałą Nr 150/1004/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

31 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Przejdź do - Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

W ramach Projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" Aktywni Obywatele, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane będą bezpłatne szkolenia oraz doradztwo skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych. 

Szkolenia i doradztwo będą prowadzone w 3 subregionach województwa warmińsko-mazurskiego, tj: elbląskim, olsztyńskim i ełckim. W każdym subregionie usługi będą dostosowane do lokalnych potrzeb sektora.

27 sierpnia 2021

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Czytaj więcej o: Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Gratulacje

Newsletter nr 17, 26 sierpnia 2021 r.

Przejdź do - Newsletter nr 17, 26 sierpnia 2021 r.

W pierwszej dekadzie września: 2. w Bydgoszczy, 7. w Poznaniu i 9. w Zielonej Górze, odbędą się ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach online. W trakcie spotkań konsultacyjnych będzie można posłuchać wniosków ekspertów na temat stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, zapoznać się z rekomendacjami działań, które pomogą utrzymać lub osiągnąć ich dobry stan, zgłosić uwagi i zadać pytania. 

27 sierpnia 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne


Czytaj więcej o: Newsletter nr 17, 26 sierpnia 2021 r.

Wyrazy współczucia

Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

W wyniku postępowania egzaminacyjnego, przeprowadzonego w sesji letniej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, do grona nauczycieli mianowanych dołączyła Pani Anna Patrycja Sienkiewicz - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie.

W dniu 25 sierpnia br. Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka - Rogala wręczyła nowo mianowanej nauczycielce Akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy oraz dalszego awansu zawodowego.

25 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

V Mazurska Pętla Biegowa - cykl jubileuszowy

plakat

 

25 sierpnia 2021

Paweł Grądzki - Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej


Czytaj więcej o: V Mazurska Pętla Biegowa - cykl jubileuszowy

Podziękowanie

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie od 01 września do 10 października 2021 roku można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

Pomoc mogą otrzymać osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

- szkole policealnej,
- kolegium,
- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

23 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE