338 493 zł na likwidację barier transportowych w Powiecie Mrągowskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Mrągowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D. Dzięki przystąpieniu do programu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie otrzymają środki na zakup nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym tych, które poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich. Wszystkie trzy projekty, które ubiegały się o dofinansowanie ze środków PFRON, uzyskają środki we wnioskowanej wysokości. Łączna wartość projektu to 338 493 zł. Umowę podpisali: ze strony PFRON- Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego - Pan Janusz Surmacz, ze strony Powiatu Mrągowskiego- Pani Barbara Kuźmicka-Rogala - Starosta Mrągowski oraz Pan Paweł Długoborski - Wicestarosta.

 

Zakup trzech pojazdów (dwóch busów oraz jednego autobusu), przyczyni się do wyrównania szans niepełnosprawnych mieszkańców odległych terenów wiejskich w dostępie do rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Zwiększy ich szanse rozwoju i nabycia umiejętności niezbędnych do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania.