System Obsługi Wsparcia w Powiecie Mrągowskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

W dniu 2 lipca br. Powiat Mrągowski podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

System Obsługi Wsparcia jest to nowoczesna platforma, która w przyszłości umożliwiać będzie zarówno osobom niepełnosprawnym jak i jednostkom działającym na ich rzecz, składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON bez wychodzenia z domu. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do oferowanej pomocy. Dzięki uczestnictwie w SOW wnioskodawcy z naszego powiatu nie tylko uzyskają informacje o możliwych dofinansowaniach, ale również będą mogli złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień czy uzupełnić braki, zapoznać się ze wzorem umowy oraz podpisać ją i rozliczyć. Dostęp do Systemu będzie bezpłatny.