Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.”

2 września 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447)oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

2 września 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

E-biuletyn sierpień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

2 września 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: E-biuletyn sierpień 2022

Staże, praktyki i wolontariaty w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli informuje o możliwościach odbycia stażu, praktyki lub wolontariatu za granicą. O przyjęcie mogą ubiegać się studenci a także absolwenci uczelni krajowych i zagranicznych.

2 września 2022

Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Staże, praktyki i wolontariaty w Brukseli

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki

Działając na podstawie art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Powiatu Mrągowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki.

2 września 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Piecki

II Mrągowski Dzień Sportu

Przejdź do - II Mrągowski Dzień Sportu
  • Sobota, 3 września 2022, godz. 14
  • Boisko Orlik na os. Mazurskim w Mrągowie

Mrągowski Dzień Sportu rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa do 16:00. Wezmą w nim udział mrągowskie stowarzyszenia: MKS Mrągowia Mrągowo, Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, Liga Obrony Kraju, Klub AS Mrągowo, Strzelectwo Sportowe.

2 września 2022

Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: II Mrągowski Dzień Sportu

Dożynki Gminy Mrągowo

Przejdź do - Dożynki Gminy Mrągowo
  • Sobota, 3 września 2022
  • Polska Wieś

2 września 2022

Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Dożynki Gminy Mrągowo

Narodowe Czytanie 2022

Przejdź do - Narodowe Czytanie 2022
  • Sobota, 3 września 2022, godz. 12:00
  • Skwer Jana Pawła II w Mrągowie

Biblioteka Miejska w Mrągowie po raz 10. uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Lekturą 2022 r. są "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

2 września 2022

Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie 2022

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP

Przejdź do - Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP

Od wielu lat Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego organizuje obchody Dnia Weterana Walk
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

1 września 2022


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP

KOMUNIKAT

W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena), trwający 1 min.

1 września 2022

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT