Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaproszenie na webinarium dla uczniów

Firma Vulcan zaprasza Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentuje proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych. Kandydat otrzyma informacje, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. Zaprezentowany zostanie również proces wyboru placówek.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

 Rekrutacja

7 maja 2021


Czytaj więcej o: Zaproszenie na webinarium dla uczniów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Załącznik do Uchwały nr 142/939/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych.

(poniżej w Plikach do pobrania).

5 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Dąb Pamięci

Przejdź do - Dąb Pamięci

„Katyń… Ocalić od zapomnienia” to projekt, w ramach którego w dniu 2 maja 2021 r. na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Mrągowie odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci”.

Dąb Pamięci - Żywy Pomnik, symbolizujący siłę, pamięć i szlachetność upamiętni osobę Porucznika Józefa Borkowskiego - Dowódcy IV Kompanii I Batalionu Telegraficznego w Zegrzu, zamordowanego przez NKWD w Katyniu; przywróci pamięć o bohaterach zbrodni katyńskiej, którzy przez wiele lat skazani byli na nieobecność w przestrzeni życia publicznego.

4 maja 2021


Czytaj więcej o: Dąb Pamięci

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla  osób stosujących  przemoc w rodzinie.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz  do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

30 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Przejdź do - Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

30 kwietnia br. uczniowie klas maturalnych zakończyli kilkuletnią edukację w swoich szkołach.

Podobnie do roku ubiegłego, pożegnanie najstarszych roczników odbyło się w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego.

Władze samorządowe powiatu mrągowskiego, nie mając tym razem możliwości uczestniczenia w uroczystościach organizowanych w szkołach, zdecydowały o nagrodzeniu najlepszych absolwentów w kameralnych okolicznościach.

30 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół

Życzenia dla maturzystów

Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Przejdź do - Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Rozpoczęła się realizacja XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Do dnia 16 sierpnia 2021 roku należy złożyć wypełnionych wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 23 sierpnia 2021  roku wysłać na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

29 kwietnia 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych - XX edycja

Konkurs Bitwa Regionów

Przejdź do - Konkurs Bitwa Regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wznawia Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Konkurs zachęca Panie z kół i stowarzyszeń do sięgnięcia po przepisy historyczne charakterystyczne dla danego regionu, ale również do przepisów swoich mam i babć. 

28 kwietnia 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs Bitwa Regionów

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz zapoznaniu się pracy Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 136/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2021 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie.

28 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 14.04.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

  2. Termin składania ofert do dnia  19.04.2021 r.  do godz. 13:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 20.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 13.388,55 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
    Sakato S.C., 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A.

28 kwietnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”