Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Gratulacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Pastor Fryderyk Tegler z wizytą w Powiecie Mrągowskim

Przejdź do - Pastor Fryderyk Tegler z wizytą w Powiecie Mrągowskim

Z wizytą na Mazurach przebywa grupa z Niemiec, której przewodniczy pastor Fryderyk Tegler, duchowny, działający charytatywnie na rzecz Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego. W dniu 21. maja 2024 r. wspólnie z Państwem Jadwigą i Julianem Osieckimi odwiedzili Starostę Powiatu Mrągowskiego Waldemara Cybula oraz Wicestarostę Jacka Kiśluka.

Była to doskonała okazja do rozmowy na temat kontunuowania współpracy przy "Spotkaniach Sorkwickich".

22 maja 2024


Czytaj więcej o: Pastor Fryderyk Tegler z wizytą w Powiecie Mrągowskim

Zakończenie staży w Grenadzie

Przejdź do - Zakończenie staży w Grenadzie

UE

Grupa młodzieży z mrągowskich szkół zawodowych wraz z nauczycielami powróciła ze staży zawodowych w hiszpańskiej Grenadzie. W ub. roku w ramach przyznanej Akredytacji  Erasmus+ dwie mrągowskie szkoły zawodowe otrzymały dofinansowanie na realizację projektów zagranicznych staży zawodowych - projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oraz projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie.

22 maja 2024


Czytaj więcej o: Zakończenie staży w Grenadzie

Święto Kadetów

Każdego roku 21 maja obchodzony jest Dzień Kadeta, ustanowiony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, by oddać hołd kadetom, którzy uczestniczyli ochotniczo w walkach toczonych w ramach III Powstania Śląskiego.

 

życzenia

 

21 maja 2024


Czytaj więcej o: Święto Kadetów

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

cppc

 

W dniu 02.05.2024 r. Powiat Mrągowski zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania 1.045.499,51 zł, w tym dofinansowanie 849.999,59 zł.

17 maja 2024


Czytaj więcej o: Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

Zaproszenie na Piknik

zaproszenie

17 maja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zaproszenie na Piknik

II sesja Rady Powiatu VII kadencji

Przejdź do - II sesja Rady Powiatu VII kadencji

15. maja br. odbyła się II sesja Rady Powiatu w Mrągowie VII kadencji. Specjalnym gościem spotkania była Magdalena Lewkowicz, która w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jeszcze raz składany  gratulacje w imieniu Powiatu Mrągowskiego i liczymy na wspólną, merytoryczną oraz owocną współpracę.

16 maja 2024


Czytaj więcej o: II sesja Rady Powiatu VII kadencji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w roku 2024.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 305/2423/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.04.2024 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

15 maja 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

Przejdź do - Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

W dniu 14. maja 2024 r. Starosta Mrągowski Waldemar Cybul wraz z Wicestarostą Jackiem Kiślukiem uczestniczyli w uroczystych obchodach dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny oddział w Mrągowie. Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej działalności organizacji i było okazją do zapoznania nowych władz samorządowych z jej członkami.

15 maja 2024


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Stowarzyszenia Dzieci Wojny

Staże zawodowe w Grenadzie

Przejdź do - Staże zawodowe w Grenadzie

UE

Grupa młodzieży z mrągowskich szkół zawodowych wraz z nauczycielami odbywa aktualnie staże zawodowe w hiszpańskiej Grenadzie. W ramach przyznanej Akredytacji  Erasmus+ realizują projekty w dwóch szkołach: projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oraz projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie.

14 maja 2024


Czytaj więcej o: Staże zawodowe w Grenadzie