Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż

 31 sierpnia 2021 roku zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących następujących form wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych  protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar Ddotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.  Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym  lub opiekunem prawnym dziecka.

23 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Konkurs

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Ma on na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne. 

Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. 

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody - łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych:

 • 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł,
 • 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł,
 • dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

20 sierpnia 2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Czytaj więcej o: Konkurs

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

Przejdź do - Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego, obchodzone z inicjatywy Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego, pod Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego, miało bardzo podniosły charakter. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, rodziny Westerplatczyków, byli i czynni żołnierze, żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Olsztyna, a także uczniowie oddziału przygotowania wojskowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mrągowie.

19 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

Ogólnopolski Telefon Autyzmu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS w Bielsku-Białej uruchomiło Ogólnopolski Telefon Autyzmu. Jest to całkowicie bezpłatna i anonimowa forma pomocy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Plakat

19 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Telefon Autyzmu

Święto Wojska Polskiego w Mrągowie

Przejdź do - Święto Wojska Polskiego w Mrągowie

Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego jest organizatorem uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.
Wydarzenie, które odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego, będzie miało miejsce w dniu 15.08.2021 r. o godz. 12.00 przy obelisku poświęconemu żołnierzom Garnizonu Mrągowo.

12 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Święto Wojska Polskiego w Mrągowie

Nabór wniosków do XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Poniżej zamieszczamy apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny dotyczący wsparcia akcji „Pomoc dla Safronki".

10 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe na "Dostawę drukarek i oprogramowania systemowego”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 27.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa drukarek i oprogramowania systemowego”.

 2. Termin składania ofert do dnia  28.07.2021 r.  do godz. 07:30.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 28.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 9.922,41 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  4NetiC Wojciech Micewicz
  Wilkasy, ul. Lipowa 29
  11-500 Giżycko

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę drukarek i oprogramowania systemowego”

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 26.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

 2. Termin składania ofert do dnia  27.07.2021 r. do godz. 13:00.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 10.500,51 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  BLACKLINE S.C.
  ul. Chmielewskiego 20c
  70-028 Szczecin

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

Zapytanie ofertowe na "Dostawę licencji wraz z usługami składowymi”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 26.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa licencji wraz z usługami składowymi”.

 2. Termin składania ofert do dnia  28.07.2021 r.  do godz. 10:00.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 28.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 38.847,09 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  4NetiC Wojciech Micewicz
  Wilkasy, ul. Lipowa 29
  11-500 Giżycko

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę licencji wraz z usługami składowymi”