Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz zapoznaniu się pracy Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 136/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2021 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie.

28 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 14.04.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

  2. Termin składania ofert do dnia  19.04.2021 r.  do godz. 13:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 20.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 13.388,55 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
    Sakato S.C., 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A.

28 kwietnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”

Życzenia

23 kwietnia Światowy Dzień Książki

 

 „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.  

(Cyceron)

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który obchodzimy 23 kwietnia to  doroczne święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, czytelników i czytelnictwa. Organizowane jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

23 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: 23 kwietnia Światowy Dzień Książki

Pozyskano środki na przebudowę drogi powiatowej

Dzięki staraniom Wicestarosty Mrągowskiego Sławomira Prusaczyka i wstawiennictwu Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Powiat Mrągowski pozyskał środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej Mrągowo-Zyndaki

Wniosek skierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego został pozytywnie rozpatrzony, czego skutkiem jest deklaracja Rządu o przekazaniu 80% kosztów całej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Mrągowski zobligowany będzie do pokrycia pozostałych 20% przedsięwzięcia.

22 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Pozyskano środki na przebudowę drogi powiatowej

22 kwietnia Dzień Ziemi

Nabór do Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w ramach Działania Współpraca

Informacja 

21 kwietnia 2021

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie


Czytaj więcej o: Nabór do Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w ramach Działania Współpraca

Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty"

15 kwietnia  ogłoszony został konkurs „Równać Szanse - Małe Granty" -  to szansa dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Wnioski  można składać do 1 czerwca br.do godziny 12.00, na projekty realizowane pomiędzy 1 września 2021 a 31 stycznia 2022 roku.

21 kwietnia 2021

Artur Łęga - Koordynator programu „Równać Szanse"


Czytaj więcej o: Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty"

KOMUNIKAT

W związku z przeniesieniem obsługi zgłoszeń alarmowych wpływających na numer 998 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie informujemy, iż dnia 14 maja 2021 roku o godz. 12.00 nastąpi przekierowanie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, docelowo odbiór zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 998 odbywać się będzie w centrach powiadamiania ratunkowego (CPR).

19 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim