Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA 2020 r.

Tegoroczna KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI z powodu zwiększonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-COV-2 obywa się głównie w przestrzeni medialnej.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu mrągowskiego, ze względu na pandemię, w tym roku nie spotkamy się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach DNIA OTWARTEGO, wypadającego w tym roku w dniu 5 grudnia 2020 r. (sobota).

Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy w tym dniu z porad i konsultacji dla mieszkańców powiatu mrągowskiego.

3 grudnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA 2020 r.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020r. poz.568) przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

2 grudnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe. Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.

2 grudnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego - materiał filmowy

Przejdź do - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego - materiał filmowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie doczekało się warsztatów mechanicznych na miarę XXI wieku.

Pomyślnie zakończone dwa projekty (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie przy współpracy z firmą Nu Media Elżbieta Jażdżewska z Olsztyna) umożliwiły stworzenie od podstaw nowoczesnych pracowni do zajęć praktycznych w zawodach mechanicznych i informatycznych.

2 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego - materiał filmowy

POWIAT MRĄGOWSKI

Zachęcamy do wyświetleń materiału filmowego „Dajemy radę”  zrealizowanego przez Telewizję Kopernik w Olsztynie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

kadr

1 grudnia 2020


Czytaj więcej o: POWIAT MRĄGOWSKI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2021 r. wybrano ofertę organizacji:

Stowarzyszenie Patria Nostra

ul. Partyzantów 68/5

10-523 Olsztyn

 

27 listopada 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Pomoc dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

Funkcjonujące na terenie powiatu mrągowskiego domy pomocy społecznej na przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, otrzymały z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dodatkowe środki w kwocie 343 478 zł, w tym: 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie - 161 765 zł,

- Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach - 181 713 zł.

Uzyskana dotacja wymagała 20% wkładu własnego, który wynosił - 85 869,50 zł.

27 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Pomoc dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

BIAŁA WSTĄŻKA - KAMPANIA 2020

Pamiętajmy o tych, których warunki izolacji społecznej narażają na doświadczanie przemocy w czerech ścianach bardziej niż kiedykolwiek. Przypominamy jak ważne jest reagowanie na przypadki przemocy, których jesteśmy świadkami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jak co roku włącza się do Kampanii. Tegoroczna Kampania z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, będzie miała inny przebieg.

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.mragowo.pl, na stronie facebookowej pcpr Mrągowo oraz na stronie Starostwa Powiatowego www.starostwo.powiat.mragowo.pl będą zamieszczane  informacje dotyczące podejmowanych przez Powiatowe Centrum działań  w tegorocznej Kampanii.

W dniach trwania Kampanii tj. 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku, dostępny będzie telefon konsultacyjno – informacyjny 89 743 33 64.

26 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: BIAŁA WSTĄŻKA - KAMPANIA 2020

Informacja dotycząca funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Od dnia 16.11.2020 r. do odwołania biuro rzecznika konsumentów czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 830  do 1430

W tym czasie kontakt z rzecznikiem może się odbywać telefonicznie (89/741-01-91), e-mailowo (rzecznik@powiat.mragowo.po) lub za pośrednictwem poczty (ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo).

Kontakt osobisty możliwy w przedsionku Starostwa Powiatowego w Mrągowie wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.

23 listopada 2020

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mrągowie - Sławomir Rosiek


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Sprzęt do zdalnej nauki, miejsca kwarantanny i środki ochrony indywidualnej dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu mrągowskiego

15.11.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zakończyło realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach tego projektu dzieci z rodzin zastępczych otrzymały 69 laptopów z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 44 słuchawki z mikrofonem, 44 drukarki, 9 telewizorów.

Wsparcie otrzymali także wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym przekazano 26 laptopów z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 37 słuchawek z mikrofonem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 telewizory, 3 odtwarzacze audio, 1 projektor z ekranem.  

20 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Sprzęt do zdalnej nauki, miejsca kwarantanny i środki ochrony indywidualnej dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu mrągowskiego