Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat

Przejdź do - Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

21 stycznia 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Czytaj więcej o: Komunikat

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Przejdź do - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

logo

W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Mrągowie.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

flaga i herb

W dniu 19.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Wykonawcą robót została p. Karolina Drabińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Instalacyjno-Budowlana EKO-TERM Drabińska Karolina, z siedzibą Stare Sady 10, 11-730 Mikołajki.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Przejdź do - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

18 stycznia 2021 r. w Działdowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Uroczystość zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz Urząd Miasta Działdowo przy współudziale przedstawicieli władz samorządowych regionu, w tym Powiatu Mragowskiego, skupiona była na oddaniu hołdu i czczeniu pamięci tysięcy niewinnych osób, którzy stali się ofiarami obu totalitaryzmów.

19 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

18 stycznia 2021 roku po raz pierwszy w naszym regionie będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Wydarzenie ma na celu czczenie pamięci tysięcy niewinnych osób, oddanie hołdu mieszkańcom tej ziemi, jeńcom wojennym, robotnikom przymusowym, obywatelom Polski i innych państw, którzy w naszym regionie stali się ofiarami obu totalitaryzmów. Tu zostali zamordowani, trwale okaleczeni fizycznie i psychicznie, osadzeni w obozach i więzieniach, zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, głodu, chorób, nieludzkich warunków przetrzymywania i transportowania, a także stąd i tu byli deportowani.

W tym dniu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. odbędą się pierwsze obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów.

Szczegółowy program: https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/obchody-dnia-pamieci-ofiar-obu-totalitaryzmow-w-dzialdowie-dzialdowo-oboz-15450794

18 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Mrągowie znajdują w budynku przy  ul. Królewieckiej 60A, ul. Królewieckiej 27 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz ul. Oficerskiej 2A (Centrum Zarządzania Kryzysowego).

  • ul. Królewiecka 60A

Do urzędu prowadzą trzy wejścia, przy czym dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest ograniczony wyłącznie do drugiego piętra (Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Inspektor Ochrony Danych, Radcy Prawni). Wejście prowadzące do windy znajduje się od strony parkingu (na tyłach budynku). Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne parter i piętro budynku są obecnie całkowicie nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tyłach budynku.

  • ul. Królewiecka 27

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest ograniczony wyłącznie do parteru. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Dostęp może utrudniać schodek. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne piętro budynku jest obecnie całkowicie nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego.

  • ul. Oficerska 2A – II p.

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest ograniczony wyłącznie do korytarza na parterze. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne piętro budynku na którym mieści się Centrum Zarządzania Kryzysowego jest obecnie całkowicie nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się parkingu przy Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

15 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Obsługa osób niepełnosprawnych

Podziękowania

Informacja o wolnych miejscach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach, dysponuje wolnymi miejscami.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W sprawie ustaleń dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej w Mikołajkach prosimy o kontakt telefoniczny: 89/743-33-63, 89/743-33-64  lub e-mailowy: pcpr.kulikowska@powiat.mragowo.pl

Osoba prowadząca sprawę w Powiatowym Centrum  - Bożena Kulikowska – starszy pracownik socjalny.

Zapraszamy też do kontaktu bezpośrednio z Ewangelickim Domem Opieki „ARKA” w Mikołajkach telefon kontaktowy:  502 719 711 lub 500 047 992.

7 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Informacja o wolnych miejscach

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

loga 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul Młodkowskiego 19 otrzymał grant w wysokości: 489.472,30 zł.

Powiat  Mrągowski 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

7 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

Świąteczne kartki

Święta Bożego Narodzenia są okazją do życzeń, pozdrowień przesłanych do władz powiatu, zarówno przez firmy, instytucje, jak i osoby prywatne. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pamięć i życzliwość ludzka jest niezwykle ważna i potrzebna.

Jedną z takich „pocztówek”, bardzo wzruszającą, jest ta, z życzeniami od Pani Jadwigi Pożareckiej - małżonki nie żyjącego Pana Józefa Pożareckiego - żołnierza z Mrągowa, walczącego na Westerplatte.

Gorąco dziękujemy wszystkim Państwu, którzy o nas pamiętają i przekazujemy z serca płynące, najlepsze, świąteczne pozdrowienia.

 

21 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Świąteczne kartki