Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i postanowieniami Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Zarząd Powiatu w Mrągowie

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2020r.,  poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022 ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Materiały filmowe promujące m.in. nieodpłatną pomoc prawną

Poniżej znajdują się aminowane spoty dotyczące promocji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Linki do filmów

https://drive.google.com/file/d/1OS8R21OMkteC9YoZHO2NYr9fXCnqHQc_/view?usp=sharing  - nieodpłatna pomoc prawna

https://drive.google.com/file/d/1eQwCGOYFnXD0mexKLucb_D3Ae7N3FqzZ/view?usp=sharing - nieodpłatna mediacja

https://drive.google.com/file/d/1u04y_nmK5SocwjrDTgXzk1jB8wS_t9zd/view?usp=sharing - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zachęcamy do zapoznia się z materiałami filmowymi. 

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Czytaj więcej o: Materiały filmowe promujące m.in. nieodpłatną pomoc prawną

System dozoru elektronicznego

Na stronie Fundacji Togatus Pro Bono oraz na portalu społecznościowym Facebook znajduje się z artykuł pt. „SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO”.

Link do strony: http://fundacja.togatus.pl/system-dozoru-elektronicznego/

Link do portalu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Czytaj więcej o: System dozoru elektronicznego

XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Przejdź do - XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

18 maja 2022

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie


Czytaj więcej o: XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

102. rocznica urodzin Jana Pawła II

„TOTUS  TUUS”

 

18 maja to dzień urodzin Karola Wojtyły – Papieża Św. Jana Pawła II. 

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę urodzin Papieża.  

Oddajmy hołd jednej z największych polskich osobistości wszech czasów. 

Dla nas Europejczyków Św. Jan Paweł II jest symbolem wolności

i pojednania między narodami. 

Wszyscy jesteśmy winni ogromną wdzięczność Wielkiemu Polakowi,

który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. 

Niech 102. rocznica urodzin Jana Pawła II stanie się okazją do upamiętnienia 

Naszego Wielkiego Rodaka.

 

  

Samorząd Powiatu Mrągowskiego

18 maja 2022


Czytaj więcej o: 102. rocznica urodzin Jana Pawła II

Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". To szansa na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności. Na realizację zadań MON przeznaczy w sumie 3.000.000 zł.

plakat

17 maja 2022

Ministerstwo Obrony Narodowej


Czytaj więcej o: Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej podjął całkowicie apolityczną inicjatywę doprowadzenia do zmiany przepisów, które absolutnie bezzasadnie utrudniają, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiają działanie społecznych stowarzyszeń członkowskich.

W związku z tym powstał społeczny zespół / forum przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich w celu opracowania propozycji i doprowadzenia do takich zmian w przepisach, które zlikwidują bezzasadne utrudnienia w działaniu tych organizacji.  W najbliższym czasie odbędzie się zebranie przedstawicieli stowarzyszeń zainteresowanych udziałem w tym zespole. Zebranie odbędzie się w formie wideokonferencji przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej, a więc udział w zebraniu nie będzie pociągał za sobą konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów. Nie będzie też trzeba instalować w swoim komputerze żadnej dodatkowej aplikacji. Będzie można zabierać głos i przedstawiać swoje postulaty zmian w obowiązujących przepisach.

16 maja 2022

Zespół ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń


Czytaj więcej o: Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Absolwenci szkół podstawowych !

16 maja br. rusza proces wyboru szkół ponadpodstawowych i składania wniosków na rok szkolny 2022/2023.

Zachęcamy do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mrągowskiego - https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa

Nasze szkoły posiadają bogatą i interesującą ofertę kształcenia. Każda placówka zapewnia wysoki poziom nauczania, bezpieczne i przyjazne warunki nauki oraz umożliwia wszechstronny rozwój. Współpraca szkół z pracodawcami daje możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem nowoczesnych firm i zakładów pracy. To tu, dzięki licznym projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej, uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje w ramach szkoleń, kursów i staży zawodowych na wyjazdach zagranicznych.

13 maja 2022


Czytaj więcej o: Absolwenci szkół podstawowych !

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie przy ul. P. Sobczyńskiego 1A

1. Organem prowadzącym ww. szkołę jest Powiat Mrągowski z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ora inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

12 maja 2022


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE