Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Przejdź do - 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Od 12 września 2020 r. strażacy OSP w Nawiadach będą dumnie służyli pod nowym sztandarem!  Komitet Obchodów 70-tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach, działający od poczatku bieżącego roku, pozyskał darczyńców, którzy wsparli ideę jej członków i ufundowali sztandar dla OSP w Nawiadach. 

14 września 2020


Czytaj więcej o: 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Bieg Weterana

Przejdź do - Bieg Weterana

Stowarzyszenie Weteranów i Sympatyków 15bsap „SAPER ORZYSZ” w dn. 10/11.09.2020 r. organizuje CHARYTATYWNY BIEG WETERANA. Start o godz. 10:00 w dniu 10.09.2020 r., koniec 11.09.2020 r. o godz. 10:00. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest charytatywna zbiórka pieniędzy dla HOSPICJUM DZIECIĘCEGO w Olsztynie.

9 września 2020


Czytaj więcej o: Bieg Weterana

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

 

plakat

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, PFR oraz PFR Portal PPK 

zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie” dot. funkcjonowania i wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

Olsztyn, 15.09.2020 godz. 11:00, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

7 września 2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr PZ.242.3a.2020 z dnia 27.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

4 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

e-budownictwo

e-budownictwo informacja

31 sierpnia 2020

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: e-budownictwo

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

28 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Przejdź do - Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

W dniu 21 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

28 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się 81 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej informuję, że w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu jej upamiętnienia.

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Działając na podstawie pkt. 10 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.3.2020 z dnia 07.08.2020r. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego , w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym. 

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”