Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

Przejdź do - XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

6 października br. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbyły się obchody XX Dnia Pamięci Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego. Z tego lotniska 6 października 1954 roku wystartował samolot z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na pokładzie. 

9 października 2020


Czytaj więcej o: XX Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II

Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego

loga

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie również umożliwi młodzieży wyjazd na zagraniczne staże do Hiszpanii.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

6 października 2020


Czytaj więcej o: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego

Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności

loga

Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie ma szansę odbyć staże u zagranicznych pracodawców, na które Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

6 października 2020


Czytaj więcej o: Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności

Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020

19-20 września 2020 r. odbyły się finał Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2020 oraz Mistrzostwa Polski Delphia 24 One Design. W tegorocznych zawodach wzięło udział 8 najlepszych sterników wraz z załogami oraz 2 sterników z tzw. dziką kartą. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 5 krótkodystansowych wyścigach w systemie przesiadkowym na łodziach klasy Mariner 600. 

1 października 2020


Czytaj więcej o: Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020

Informacja o konsultacjach społecznych

Zakończyły się prace nad aktualizacją Strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt Strategii powstał w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele: Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Kruklanki, Gminy Mikołajki, Gminy Miłki, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Piecki, Gminy Pisz, Gminy Pozezdrze, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn, Gminy Sorkwity i Gminy Węgorzewo.

Dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” powstał w celu ułatwienia wspólnych, ponadlokalnych działań rozwojowych wychodzących poza granicę jednej gminy. Opisuje on kluczowe kierunki rozwoju w takich obszarach jak: środowisko przyrodnicze, edukacja i partycypacja społeczna, spójność komunikacyjna oraz konkurencyjna gospodarka.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do zapoznania się z projektem dokumentu i zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 25.09.2020 do 30.10.2020.

1 października 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020


Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych

Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

plakat

16 września 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

Przejdź do - Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

14 września 2020 r. Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk spotkał się z Senator Małgorzatą Kopiczko. Tematem rozmów były najpilniejsze sprawy nurtujące nasz powiat, w szczególności te związane ze Szpitalem Mrągowskim. Zgodnie stwierdzono, iż przeprowadzenie audytu oraz postawione na jego podstawie wnioski i zalecenia pokontrolne wskazałyby podstawowe trudności szpitala i umożliwiły podjęcie stosownych kroków w celu poprawy funkcjonowania placówki, optymalizację wydatków i wprowadzenie ewentualnego planu naprawczego.

16 września 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Termin konsultacji: od 15. 09. 2020 r. do 06.10.2020 r.

15 września 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Przejdź do - Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „ Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci z przedszkoli mających swoje siedziby na terenie powiatu mrągowskiego.

15 września 2020

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 104/691/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2020 r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,  oraz  reprezentant organizacji pozarządowych wyrażająca chęć udziału w  pracach Komisji.

Na realizację zadań:

  1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej” wpłynęła jedna  oferta:
       Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – Stacja Pomocy Brata Gerarda.
  2. „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa” wpłynęła jedna oferta – Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – MS w Mikołajkach.
  3. „Zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji” -  nie wpłynęła żadna oferta.
  4. „ Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody”  - nie wpłynęła żadna oferta.
  5. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia” - nie wpłynęła żadna oferta.

15 września 2020


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych