Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Okrągłe jubileusze urodzinowe Dzieci Wojny w Mrągowie

13. października - Międzynarodowy Dzień Prostego Języka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Prostego Języka przekazujemy Państwu list od Pana Ministra Waldemara Budy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu: https://youtu.be/aVjTsn1hdRY

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kierunek-odbiorca

13 października 2021


Czytaj więcej o: 13. października - Międzynarodowy Dzień Prostego Języka

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu w Mragowie 

na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 25.03.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
  11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

Zapytanie ofertowe na „Modyfikację ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 22.09.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Modyfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 11.10.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOJAN”,
  10-067 Olsztyn, ul. Ks. Witolda 11.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Modyfikację ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”

Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Przejdź do - Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs "Godni Naśladowania"

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto promuje on działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

11 października 2021

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Wernisaż VII Jesiennego Pleneru Mikołajki 2021

Przejdź do - Wernisaż VII Jesiennego Pleneru Mikołajki 2021

W minioną sobotę, 9 października 2021 r. miał miejsce VII Jesienny poplenerowy Wernisaż podczas którego zaprezentowane zostały prace krajowych malarzy, rzeźbiarzy i rysowników. Dwutygodniowy pobyt w Starych Sadach przyczynił się do natchnienia artystów i stworzenia wyjatkowych dzieł sztuki.

11 października 2021


Czytaj więcej o: Wernisaż VII Jesiennego Pleneru Mikołajki 2021

Dzień Pamięci o Wielkich Rodakach

Przejdź do - Dzień Pamięci o Wielkich Rodakach

W dniu 9 października 2021 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbyły się obchody „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II”, w których uczestniczyła Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala. 

11 października 2021


Czytaj więcej o: Dzień Pamięci o Wielkich Rodakach

Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Przejdź do - Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

8 października br. Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala uczestniczyła w II edycji Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach organizowanej w ramach VIII obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

11 października 2021


Czytaj więcej o: Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach