Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”

Przejdź do - Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”

Drogi Mrągowianinie, droga Mrągowianko! Opowiedz nam historię Mrągowa widzianą przez pryzmat własnych przeżyć. Przeszukaj domowe archiwa w poszukiwaniu starych zdjęć. Opowiedz nam swoją historię. Podziel się wspomnieniami. Czekamy na Ciebie w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej (budynek CKiT) przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie.

26 września 2016

Ewelina Krzywosz - Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej


Czytaj więcej o: Projekt „Powojenne spojrzenie na Mrągowo”

Drodzy Krwiodawcy

Zarząd klubu HDK informuje, że w roku 2015 oddaliśmy 177,601 litrów życiodajnego płynu ratującego ludzkie życie. Przyczyniło się do tego 402 osoby z miasta Mragowa i okolic, a chętnych było 500 osób. W roku 2016 odbyło się kilka poborów krwi na terenie miasta Mrągowa. Jak do tej pory dawcy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubie HDK oddali 191,868 litrów krwi. Chętnych osób do oddania było 567 lecz po badaniach lekarskich krew mogło oddać tylko 440 dawców.

26 września 2016

Klub HDK


Czytaj więcej o: Drodzy Krwiodawcy

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym Programie proszone są o złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie (ul. Warszawska 53) deklaracji uczestnictwa tj.:

  • oświadczenie uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego (w plikach do pobrania poniżej artykułu)
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 30 września 2016r.

23 września 2016

Magadalena Ciołkowska - PCPR


Czytaj więcej o: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Bezpłatne strony internetowe dla organizacji pozarządowych

logo COp Bezpłatne strony internetowe? No to COp!

 

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko działające przy Fundacji Cultura CiviCa oferuje możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnej administracji na portalu internetowym http://www.ngomazury.pl/ , który powstał z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze.

20 września 2016

Izabela Liedtke - koordynator biura Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko, doradca ds. organizacji pozarządowych i pozyskiwania funduszy


Czytaj więcej o: Bezpłatne strony internetowe dla organizacji pozarządowych

Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego "Śniardwy" Mikołajki

Przejdź do - Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego "Śniardwy" Mikołajki

Starosta Mrągowski Antoni Karaś i Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Lubowidzki serdecznie gratulują Zarządowi oraz Członkom Koła Łowieckiego "Śniardwy" Mikołajki Jubileuszu 70-lecia Koła.
Dziękują za możliwość spędzenia czasu w gronie pasjonatów i sympatyków łowiectwa. Życzą opieki Świętego Huberta.

19 września 2016

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego "Śniardwy" Mikołajki

KOMUNIKAT

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

19 września 2016

Roman Osmański


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja poddasza w budynku położonym w Mrągowie, przy ulicy Warszawskiej 53”

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

tel.: 89 743 33 60, fax: 89 743 33 70

REGON 510907573, NIP 742-188-63-12

e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

 zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na:

  1.  wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego,
  2. wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do opracowania na jej podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego,
  3. uzyskaniu niezbędnych wytycznych, decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na wykonanie zadania.

            Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-2285 od dnia 18.09.2006r.

            Budynek posadowiony jest na działce nr 230/3 w obrębie 5 miasta Mrągowo.

 

15 września 2016

Magdalena Ciołkowska


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja poddasza w budynku położonym w Mrągowie, przy ulicy Warszawskiej 53”