Ochrona danych osobowych

Artykuły

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych na fanpage'u Powiatu Mrągowskiego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na oficjalnym fanpage’u Powiatu Mrągowskiego na portalu Facebook

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

30 marca 2022


Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych na fanpage'u Powiatu Mrągowskiego