Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania

Artykuły

Rekrutacja do projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania",

Przejdź do - Rekrutacja do projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania",

W związku z realizacją projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowiedo podnoszenia swoich kwalifikacji !

 

Wsparcie obejmie szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz staże w przedsiębiorstwie patronackim Rainbow Tours.

 

25 października 2018

Biuro Projektu- Elżbieta Jażdżewska


Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania",