Strona główna


Artykuły

1 października - Międzynarodowy Dzień Lekarza

KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 września 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

27 września Światowy Dzień Turystyki

Finał 10-lecia Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur

Przejdź do - Finał 10-lecia Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur

W miniony weekend na jeziorze Czos odbył się Finał 10-lecia Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur, którego organizatorem było Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”. Wydarzenie honorowym patronatem objęła Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala.

25 września 2023


Czytaj więcej o: Finał 10-lecia Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur

Powojenne Mrągowo na zdjęciach i we wspomnieniach

Przejdź do - Powojenne Mrągowo na zdjęciach i we wspomnieniach

Gorący letni sezon w Festiwalowym Mrągowie za nami, więc ponownie rozpoczynamy akcję zbierania powojennych zdjęć i wspomnień związanych z Mrągowem. Zachęcamy do przeszukania domowych archiwów i dostarczenia do nas materiałów. Pomoże to zachować historię naszego miasta.

25 września 2023

Referat Promocji i Rozwoju Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Powojenne Mrągowo na zdjęciach i we wspomnieniach

22 września Dzień Bez Samochodu

Dzień Bez Samochodu Dzień Bez Samochodu

22 września 2023

Wydział Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Czytaj więcej o: 22 września Dzień Bez Samochodu

Stanowisko w sprawie likwidacji Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN oraz związanej z nią fermy jeleniowatych

Podziękowanie

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

Podziękowanie