Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

loga

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

21 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Nowy Zarząd Mrągowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

W Mrągowie, podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża,  wybrano nowy zarząd.

Obecnie, w ramach mrągowskiego oddziału,  funkcjonuje pięć  Szkolnych Kół PCK,   jedno Koło zrzeszające osoby dorosłe oraz jeden Klub Honorowych Dawców Krwi.

20 października 2020


Czytaj więcej o: Nowy Zarząd Mrągowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

Informacja

Przejdź do - Informacja

Dzisiaj, tj. 19.10.2020 r. odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu mrągowskiego, władz Powiatu: Starosty i Wicestarosty Mrągowskiego z Prezesem Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. M. Kajki Sp. z o. o. oraz Dyrektorem ds. Lecznictwa. 

Tematem spotkania była decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekształcenia części łóżek mrągowskiego szpitala na tzw. łóżka „covidowe”.

19 października 2020


Czytaj więcej o: Informacja

60. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w związku ze zmianą od 1 października 2020 przepisów w zakresie składania JPK_VAT zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na swoich stronach internetowych  następującej informacji:

 Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT (zarówno duże, średnie, małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa) będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

JPK_VAT z deklaracją zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami i informację JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku.

16 października 2020

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie


Czytaj więcej o: Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 r. arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Jan Paweł II. W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory, Sejm RP ustanowił dzień 16 października świętem.

W Kościele Katolickim Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w niedzielę poprzedzającą tę datę i jest okazją do upamiętnienia Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II, którego pontyfikat  na zawsze wpisał się w historię.

16 października 2020


Czytaj więcej o: Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Białej Laski

„Można nie widzieć, a dostrzegać i cieszyć się tym, co jest piękne,

mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte.

Można mieć wzrok dobry jak sokół i nie widzieć niczego w oku.”

Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, pomyślności,

dobroci i życzliwości  od wszystkich wokół.

15 października 2020


Czytaj więcej o: Dzień Białej Laski

Nagrody Starosty Mrągowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13 października 2020


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach