Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Przejdź do - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany w kwocie 296 376,30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

24 marca 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Przejdź do - Nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Planowana liczba przyjęć do służby w 2023 r. to 80 osób. 

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 750 30 23

22 marca 2023

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej


Czytaj więcej o: Nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 22.03.2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2023.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) i zapisami Uchwały Nr LXIV/292/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz Uchwały LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

W skład Komisji Konkursowej wejdą:
a) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

22 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Uchwały Nr LXIV/292/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz Uchwały LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2023.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

22 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.

QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Przejdź do - QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, jest coraz cieplej i słoneczniej - to wymarzona pogoda na grę terenową. Początek w biurze IT Mrągowo w Ratuszu. Czeka Was ok. 1,5 godziny zabawy i rozwiązywania zagadek. Zapraszamy indywidualnie, rodzinnie, w grupie szkolnej... Gra przeznaczona jest dla każdego. 

20 marca 2023

Referat Promocji i Rozwoju Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Laura Banach i Łukasz Zakrzewski Mistrzami Polski w Bojerowej klasie DN

Zawodnicy Mazurskiego Klubu Żeglarskiego Mikołajki: Laura Banach oraz Łukasz Zakrzewski w miniony weekend zdobyli tytuł Mistrzów Polski w Bojerach, które odbyły się na Litwie na jeziorze Kertuoja.

Serdecznie gratulacje oraz podziękowania Starosty Mrągowskiego poniżej.

„Pragnę serdecznie podziękować oraz przekazać wyrazy uznania Mistrzom oraz ich trenerom, a także wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach. Bardzo dziękuję za godne reprezentowanie Powiatu Mrągowskiego i życzę, by kolejny sezon żeglarski był równie udany”. 
Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala.

20 marca 2023


Czytaj więcej o: Laura Banach i Łukasz Zakrzewski Mistrzami Polski w Bojerowej klasie DN

Badanie na temat Funduszy Europejskich

Dyrektor Departamentu Koordynacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie linku do badania na temat Funduszy Europejskich.
Link: https://forms.office.com/r/rq8CpSi2hy

Badanie prowadzone jest przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Departamentem Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Badanie pomoże ustalić czy mieszkańcy regionu znają pojęcie Funduszy Europejskich, czy pozyskiwanie funduszy jest ich zdaniem trudne oraz pomogą dostosować działania promocyjne do ich potrzeb.

20 marca 2023

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Badanie na temat Funduszy Europejskich

Oświadczenie Starosty Mrągowskiego

OŚWIADCZENIE

W dniu 23 stycznia 2023 r. Rada Powiatu w Mrągowie podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego, wchodzącej w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego o tej uchwale został poinformowany Burmistrz Miasta Mrągowo, który skorzystał z przysługującego mu prawa i wystąpił z wnioskiem o przekazanie tej szkoły do prowadzenia przez Miasto Mrągowo. Kolejnym krokiem w procedurze jest podpisanie przez samorządy stosownego porozumienia. Burmistrz Miasta Mrągowo przejęcie szkoły warunkuje bezpłatnym przekazaniem przez Powiat - Miastu Mrągowo nieruchomości Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza”, Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” oraz Ośrodka Szkoleniowego w Tałtach.

20 marca 2023


Czytaj więcej o: Oświadczenie Starosty Mrągowskiego

Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji elementów odblaskowych

Przejdź do - Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji elementów odblaskowych

W dniu 16 marca br. Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala przekazała Komendantowi Powiatowemu Policji w Mrągowie insp. Andrzejowi Parniewiczowi elementy odblaskowe, które zostaną wykorzystane przez mrągowskich policjantów w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Będą też przekazywane na drogach osobom poruszającym się po zmroku, poza terenem zabudowanym, bez wymaganych elementów odblaskowych.

16 marca 2023


Czytaj więcej o: Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji elementów odblaskowych

30 lat działalności Stacji Joannitów

Przejdź do - 30 lat działalności Stacji Joannitów

Z okazji 30-lecia działalności Joannitów na terenie powiatu mrągowskiego 14 marca 2023 r. odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięła Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala.
Starosta przekazała podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasową działalność i ofiarną pomoc potrzebującym.   

15 marca 2023


Czytaj więcej o: 30 lat działalności Stacji Joannitów