Edukacja młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim – rozwój wiedzy i umiejętności - II etap"

Informacje o projekcie:

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Województwo: Warmińsko – Mazurskie

Instytucja prowadząca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Nr Konkursu: 2/POKL/9.2/2010

Tytuł projektu: Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim – rozwój wiedzy i umiejętności - II etap

Okres realizacji: Od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.

Obszar realizacji:    Województwo: warmińsko – mazurskie

Powiat: Powiat Mrągowski

Charakterystyka projektu

Celem proj. jest wyrównanie szans eduk. 290 uczniów i 340 uczennic ze szkół prowadzących kształ. zawodowe pow. mrągowskiego w 2010r.

Cele szczegółowe:

1. Wyrównanie dysproporcji edukac. młodzieży z pow. mrągowskiego poprzez dodatk. zaj. dydakt-wyrówn. oraz doradztwo i opiekę pedagog-psycholog.

2. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukac. szkół.

3. Rozwój kompetencji kluczowych poprzez dodatk. zaj. pozalekc. i pozaszkol.

4. Staże i praktyki uczniów/uczennic.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu pod adresem: www.edukacja.powiat.mragowo.pl

Autor: Marek Szmigiel