Budowa sieci światłowodowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W MIEŚCIE MRĄGOWO”

11 sierpnia 2009r. Powiat Mrągowski i Gmina Miasto Mrągowo podpisały porozumienie w sprawie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na budowie sieci światłowodowej w mieście Mrągowo. Powiat Mrągowski - Lider Projektu i Gmina Miast Mrągowo - Partner Projektu zobowiązały się do wspólnego ponoszenia kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności do funduszy europejskich, udziału we wkładzie własnym beneficjenta oraz pokrywania kosztów eksploatacji inwestycji po jej wybudowaniu.

20 marca 2015


Czytaj więcej o: INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W MIEŚCIE MRĄGOWO”

"Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo"

Informacje o projekcie:

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Województwo: Warmińsko – Mazurskie

Instytucja prowadząca: Starostwo Powiatowe w Mrągowie w porozumieniu z Urzędem Miasta Mrągowa

Nr Konkursu: 01/10/7.1

Tytuł projektu: "Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo"

Data rozpoczęcia realizacji projektu:  2011-01-03

Obszar realizacji: Województwo: warmińsko – mazurskie

Powiat: Powiat Mrągowski

Gmina: Mragowo - miasto

Miejscowość: Mragowo

16 września 2011


Czytaj więcej o: "Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo"